Milieuraadgeving

Missies/competenties
  • Toepassing en integratie van de concepten duurzame ontwikkeling en milieu in het beheer van de gemeente;
  • Geleidelijke invoering van een duurzaam milieubeheer; opstellen van procedures, meer bepaald inzake selectieve afvalinzameling, eco-verbruik, energiebesparing en mobiliteit;
  • De lokale actoren en burgers informeren, sensibiliseren en aansporen om iets te doen voor het milieu.

 

Telefoon
02/244 71 53
Fax
02/244 74 93
Directie
Strategische en duurzame ontwikkeling