Senioren

Missies/competenties
  • Organisatie van activiteiten voor senioren, vaak in nauwe samenwerking met de vzw Pater Baudry
    • Luik cultuur: daguitstappen, week in het buitenland, week aan zee, conferenties van algemeen belang, bezoeken aan tentoonstellingen, bioscoopbezoeken, Lotto Bingo
    • Luik feesten: warme maaltijden en feestmaaltijden, jaarlijkse verkiezing van Miss en Mister Senior, rally met oldtimers, grootouderfeest, deelname aan de carnavalstoet en het Kriekenfeest
  • Ophaling van  groot huisvuil bij de senioren (in samenwerking met de dienst Openbare netheid & Groene ruimten)

 

Download de seniorengids >>>

 

Telefoon
02/240 33 63
02/240 33 64
Fax
02/240 33 70
Directie
Burgerleven