Wijkcentrum Dailly

In het wijkcentrum Dailly kunnen jong en oud elkaar ontmoeten, mekaars cultuur ontdekken en deelnemen aan diverse activiteiten. Ook u bent welkom in het hart van de Daillywijk.

 

Het wijkcentrum Dailly is een ontmoetingsplaats waar iedereen terecht kan en waar ook activiteiten worden georganiseerd. Het centrum werd in de wijk ingeplant door de paracommunale vzw Sociale Harmonisatie in Schaarbeek met het doel de wijkbewoners creatieve, culturele en sportieve activiteiten aan te bieden die aan hun verwachtingen beantwoorden.

Het project berust op de medewerking van de wijkbewoners en -verenigingen bij de keuze en de organisatie van de activiteiten.

Voor kinderen

Huiswerkschool
Een plaats waar kinderen hun huiswerk kunnen maken
Uw kinderen krijgen de kans om onder bevoegde leiding hun huiswerk te maken en andere activiteiten te doen ...
De huiswerkschool is namelijk een plek waar leren, groepsleven, zelfredzaamheid en solidariteit worden aangemoedigd ...
(Enkel lager onderwijs)

Activiteiten op woensdag
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar worden er ludieke, creatieve, sportieve of culturele activiteiten georganiseerd.
Iedere week ontdekken ze een nieuwe workshop.

Stages tijdens schoolvakanties
De kerst-, paas-, krokus- en zomervakanties bieden voldoende gelegenheid tot vermaak.

Voor volwassenen

Workshop kennismaking met internet
Maandagvoormiddag, dinsdag- of donderdagnamiddag
Infor Jeunes organiseert modules van vijf sessies, waarin volwassenen kennismaken met internet. De sessies hebben wekelijks plaats en duren twee uur. Deelnemers leren de basis om internet te kunnen gebruiken, informatie op te zoeken, mails te verzenden en ontvangen, online aankopen te doen, foto's te ruilen en meer inzicht te verwerven in onlinediensten.
-Gratis-

Lessen Frans
Volwassenen die hun mondelinge of schriftelijke kennis van het Frans willen bijspijkeren, kunnen zich inschrijven voor de lessen Frans (12 uur per week). De lessen worden georganiseerd door de vzw SHS.

De publieke schrijfster
Vrijdagnamiddag, enkel op afspraak (tel 02/737 72 11)
Hulp nodig bij het schrijven van een brief, het verstaan van een schrijven, het opstellen van een curriculum vitae of een motivatiebrief of het invullen van een formulier?
-Gratis-

De workshop "Naald en draad"
Donderdagvoormiddag
Voor volwassenen die hun kennis willen delen en verschillende technieken willen aanleren: borduren, haken, breien, patchwork ...
-Gratis-

En bovendien...

Naast deze periodieke activiteiten organiseert het wijkcentrum Dailly diverse evenementen of neemt het eraan deel in samenwerking met de wijkverenigingen: informatiesessies, sensibiliseringsdagen, workshops, burenfeest, autoloze dag,...

Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan de projecten van het wijkcentrum ...

Als u tijd hebt
Word vrijwilliger en lid van de leiding.

Als u projecten hebt
Zet uw eigen project op; u mag uw activiteiten organiseren in de lokalen van het wijkcentrum. Zo nodig helpen we bij het opzetten van de projecten.
De lokalen worden ook ter beschikking gesteld van verenigingen en bewonersgroepen die er vergaderingen willen organiseren.

Uw mening interesseert ons
Alle suggesties over gewenste activiteiten zijn welkom, want dit is UW wijkcentrum en wij willen er activiteiten ontwikkelen die beantwoorden aan uw verwachtingen en die de leefbaarheid van de wijk en het leven van de wijkbewoners positief beïnvloeden. 

cuisine Maison Dailly