Het belastingreglement inzake vervuiling verandert

Om beter rekening te houden met de realiteit op het terrein en om de leefomgeving van de Schaarbekenaren te verbeteren, heeft de gemeente haar belastingreglement inzake vervuiling gewijzigd. Sinds dit jaar werden de tarieven voor vervuiling aangepast en vastgelegd voor een periode van 5 jaar (geen jaarlijkse indexering meer).

Personen die een “niet-conforme” zak (wat betreft het model van de zak, de inhoud en/of de plaats van afgifte) in de openbare ruimte deponeren, zullen altijd worden geverbaliseerd ten belope van € 180. Het tarief voor een “conforme” zak die zich buiten de inzameluren in de openbare ruimte bevindt, werd verlaagd tot € 90 (voor feiten vastgesteld vanaf 1 januari 2020).

Ook veranderingen voor de containers

Om onze straten aangenamer te maken, moeten de handelaars die over een afvalcontainer beschikken deze duidelijk identificeren met een etiket (beschikbaar bij de gemeente). De handelaars moeten deze container buiten de ophaaluren binnen zetten om een belasting te vermijden die varieert naargelang de omvang (tussen 90 en 270 euro).

Meer informatie over dit reglement

 

Een vraag over netheid? Dienst Netheid & Groene Ruimtes: 0800/939 88 – netheid@schaarbeek.be

U in regel stellen voor een container? Dienst Middenstand: 02/240 30 66 – middenstand@schaarbeek.be

U heeft een taks gekregen? Alle nuttige contactgegevens om uw dossier te raadplegen of een klacht in te dienen, vindt u op de achterzijde van uw aanslagbiljet.