Het Koningin-Groenpark

In 20 jaar tijd is Schaarbeek helemaal veranderd. Haar wijken werden verfraaid, haar gebouwen werden gemoderniseerd,... Belangrijke plaatsen getuigen van deze transformatie, zoals het Koningin-Groenpark, een braakliggend terrain dat werd omgetoverd tot een zacht glooiende, grote tuin.

20 jaar van stadsvernieuwing

Vóór het Koningin-Groenpark er was, lag hier een verlaten en afgesloten terrein”, aldus Pascale Desrumeaux. Het park, dat in 2007 werd ingehuldigd, verbindt het Koninginneplein met de Groenstraat.
Vóór de aanleg van het park baatte Pascale de cafetaria van het gebouw van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) uit, dat zich naast deze groene ruimte bevindt. “In 2001 hoorde ik van het project om het park opnieuw aan te leggen”, herinnert Pascale zich. “Op dit verlaten terrein stond er een vervallen gebouw, het Paviljoen genaamd. Dit zou in het kader van het renovatieproject tot een eet- en drinkgelegenheid worden verbouwd».

Het park blaast de wijk nieuw leven in

Pascale en haar team gingen op de projectoproep in en werden zo de uitbaters van het Paviljoen. Ze brachten er hun restaurant en cateringdienst “Cannelle” in onder. Het Paviljoen is ook de thuisbasis van de vzw “Atelier des petits pas”, die activiteiten organiseert voor jongeren van 5 tot 15 jaar. Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST), dat praktijkopleidingen organiseert, staat in voor het onderhoud van de groene ruimten. Het Koningin-Groenpark is dan ook een meerwaarde voor de wijk en voor het collectief en verenigingsleven.

 

Pascale Desrumaux
PascaleDesrumaux

 

Info:   

Het Koningin-Groenpark werd in 2007 ingehuldigd, in het kader van het Duurzame Wijkcontract Brabant-Groen. De renovatie werd gefinancierd met gewestelijk, federaal en Europees geld.
De inrichting van het park is de vrucht van een erg intense samenwerking met de scholen, de buurtbewoners en de kinderen van de wijk. Dankzij de collectieve impulsen heeft de renovatie de Prijs voor het openbare bouwheerschap van de Federatie Brussel-Wallonië gewonnen.

Twee ingangen: Groenstraat 126 en Paleizenstraat 42.