Inschrijvingen

Wilt u uw kind in een Nederlandstalige school in Schaarbeek inschrijven voor het schooljaar 2023-2024? Inschrijven kan van 28 februari tot 21 maart op inschrijveninbrussel.be. Ondervindt u hier moeilijkheden bij, dan kan Déclic u begeleiden in dit proces. De BIB Sophia kan u ook helpen.

Déclic is de dienst voor schoolinschakeling en bemiddeling van de gemeente Schaarbeek. Déclic helpt leerlingen en de mensen rondom hen bij alle stappen in hun hele schoolloopbaan (een school zoeken, richting kiezen, pestgedrag, schoolmoeheid en schoolverzuim). Zij staan open voor studenten, ouders en al wie beroepsmatig met jongeren in contact komt. Een van de taken van Déclic is ondersteuning bij het zoeken naar een school en bij de inschrijving.

Déclic helpt met name ouders die hun kinderen in een van de Nederlandstalige scholen willen inschrijven.

Maak een afspraak in februari

Ouders kunnen contact opnemen met de Déclic-teams en een afspraak maken tijdens de onlinevoorinschrijvingen (van 28 februari tot 21 maart).

INFO

inschrijveninbrussel.be
Déclic, Vanderlindenstraat 121
02 240 63 08
0490 47 70 29 (WhatsApp)
declic@1030.be

Déclic maakt deel uit van het Stedelijk Preventieprogramma van Schaarbeek

TAALTEST BIJ HET HUIS VAN HET NEDERLANDS

Als gevolg van de coronamaatregelen startte het Huis van het Nederlands op 30 maart 2020 met het afnemen van digitale taaltesten. De taaltesten ter plaatse herstarten op een later moment.

Wilt u nog een taaltest afleggen om uw voorrang Nederlands te bewijzen? 

Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij het Huis van het Nederlands. Een afspraak maken kan via het nummer: 02 313 96 66.

Heeft u al een taaltest afgelegd?

Heeft u uw kind aangemeld met voorrang Nederlands, heeft u de taaltest reeds afgelegd en bent u geslaagd?
Bezorg het LOP dan zo snel mogelijk het B2-attest samen met een bewijs van verwantschap (kopie KIDS ID, attest van gezinssamenstelling of kopie geboorteakte).

Heeft u uw kind aangemeld met voorrang Nederlands en heeft u de test reeds afgelegd, maar bent u niet geslaagd? 
Gelieve het LOP zo snel mogelijk hierover te informeren. Het dossier van uw kind zal dan uiteraard wel behandeld worden, maar zonder voorrang Nederlands.

Hier vindt u meer informatie over de voorrang Nederlands en hoe u het attest moet bezorgen.

Hulp nodig bij aanmelden?

Verschillende organisaties helpen u bij de aanmelding. U vindt de lijst van organisaties hier.

Vragen over inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel?

LOP Brussel Basisonderwijs
Telefoon: 02 553 30 20
E-mail: lop.brussel@vlaanderen.be