Onze waarden, onze scholen

Onze gemeente wil dat alle kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontplooien en investeert daarom in gemeentelijk onderwijs. Dankzij de kwaliteit van de pedagogische programma’s en de infrastructuur, de inzet van alle betrokkenen op het terrein en een steeds groeiend netwerk beantwoordt Schaarbeek aan de uitdaging van de bevolkingsgroei met oog voor elk kind apart.

Onze dienst Nederlandstalig onderwijs biedt elk kind de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, zich te emanciperen en vrij te worden. Wij zoeken vanuit onze ondersteunende rol continu naar hefbomen om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Samen creëren we hiervoor een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving met hoogstaand onderwijs, een doelgerichte onderwijsinfrastructuur en vlotte administratieve diensten.


In 2011 werd de eerste Nederlandstalige Gemeenteschool opgericht in Schaarbeek. Gemeenteschool De Kriek heeft een kleuterschool en een lagere school en is gelegen in de Daillywijk. Grote Bosstraat 70.


In september 2018 ging er een tweede Nederlandstalige Gemeenteschool open in Schaarbeek. Het Paviljoen is gestart met een kleuterschool en het eerste leerjaar en sinds september 2023 zijn alle klassen ingericht.


Beide scholen zitten vervat in het OVSG-netwerk, dat instaat voor het gemeentelijk onderwijs. Beide scholen zijn ook lid van de scholengemeenschap Groot-Bos-Aan-Zee.

 

Brede school

Beide scholen maken eveneens deel uit van het netwerk “Brede scholen”. Een Brede School is een school waar kinderen maximale ontwikkelingskansen krijgen. Om dit te realiseren wordt een samengewerkt in een ‘breed’ samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren en scholen.