Duiven

De vogeltjes voeren is voor velen een leuke herinnering aan hun kindertijd. De talrijke aanwezigheid van duiven zorgt echter voor veel schade in Schaarbeek, net als in tal van andere steden en gemeenten.

Duiven voeren kan toch geen kwaad?

De duiven, die in het stadsmilieu veelvuldig voorkomen, veroorzaken heel wat ongemak. Niet alleen beschadigen ze de gebouwen en het milieu met de zuurgraad van hun uitwerpselen, maar ze brengen ook ziektes over naar de mensen (toxoplasmose, salmonella, ornithose). Het voederverbod voor duiven wordt nog belangrijker in deze tijden van vogelgriep waarbij men virushaarden ontdekt.

Het bijvoederen is over het algemeen niet in het voordeel van de vogels, integendeel. Het voedsel dat wij hun geven is immers niet aangepast aan hun behoeften (brood, soms hele broden, patisserie allerhande, deegwaren enz.!!!)

Door de natuurlijke selectie te verhinderen, geeft deze bijkomende voeding de mogelijkheid aan zieke exemplaren om te overleven en alzo het ras te verarmen. Duiven zijn de eerste slachtoffers van hun wildgroei (degeneratie van de soort, verhoogde overdracht van ziekten enz.)

Voorts trekt het uitgestrooid voedsel voor de vogels ook andere schadelijke dieren aan zoals ratten!

pigeons

Vermijd boetes!

In Schaarbeek hangen we affiches en spandoeken uit om onze inwoners bewust te maken over het probleem. Daarnaast worden er ook sensibiliseringsacties gevoerd in de scholen. Op het terrein is dan weer onze Cel Repressie actief.

Opgelet! Duiven voren, kan u 125 euro* ( of zelfs meer als u herhaaldelijk wordt betrapt) kosten!

* dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd