Honden

Al te vaak bevuilt hondenpoep de openbare weg. Tot grote ergernis van de voetgangers. De gemeente stelt de hondeneigenaars nochtans niet minder dan 75 hondentoiletten ter beschikking!

 

canisite

Op het grondgebied van Schaarbeek bevinden zich 75 hondentoiletten.

Deze hondentoiletten worden regelmatig onderhouden (6 dagen op 7) en – indien het weer het toelaat – om de 14 dagen ontsmet.

Zo kunnen de beste vrienden van de mens zich ontlasten op de voorziene plaatsen. 

Het is dus nuttig te onderhouden dat er een algemeen politiereglement van toepassing is : « Overeenkomstig artikel 7 van onderhavig reglement zijn de personen die een hond begeleiden verplicht te zorgen voor de opruiming van de uitwerpselen van de hond op de openbare weg, met inbegrip van plantsoenen, parken, groene ruimten van lanen en openbare tuinen, met uitzondering van de speciaal daartoe ingerichte plaatsen ».

De overtreders worden beboet voor het vervuilen van de openbare weg. De boete bedraagt 125 euro (elk jaar geïndexeerd).