Overlijden, verdwijning, achterlating

Wat moet ik doen als mijn huisdier sterft?

Crematie of begrafenis. Het is aan u om een weloverwogen beslissing te nemen.

Wij nodigen u uit contact op te nemen met uw dierenarts om u te helpen met de procedures voor crematie of begrafenis. De dierenarts kan u precies vertellen wat u al dan niet mag doen met de overblijfselen van uw huisdier.

Het is tegen de wet om een dier te begraven in een openbare ruimte of in de tuin.

Hieronder vindt u de begraafplaatsen in Brussel waar u uw huisdier kunt begraven of een urn kunt plaatsen:

Mijn huisdier is vermist

Er zijn oplossingen. Wat kunnen we doen om de kans te vergroten dat we hem vinden?

Meld de vermissing direct op een politiebureau en doe aangifte van vermissing. Dit zal u identificeren als de eigenaar als iemand het dier rapporteert aan de autoriteiten. De eerste uren zijn cruciaal om uw huisdier terug te vinden.

De PolBruno dispatching van politiezone Brussel-Noord is 24 uur per dag bereikbaar op het nummer 02 249 22 11.

Daarnaast raden we aan om

  • de dierenartsen in de buurt op de hoogte te brengen;
  • een foto van uw huisdier af met een beschrijving af te drukken;
  • de berichten onder de plaatselijke handelaars en dierenartsen te verspreiden;
  • de verdwijning aan uw buren te melden, zodat zij in hun tuinen, schuren, kelders, enz. een kijkje kunnen nemen;
  • onder auto's die in de buurt van uw huis geparkeerd staan te kijken, want veel dieren schuilen daar uit angst of voor bescherming.

Opgelet: het is ten strengste verboden affiches op te hangen op de openbare weg. Deze praktijk is strafbaar en onderworpen aan een gemeentebelasting voor illegale aanplakking.

Aarzel niet om een opsporingsbericht voor uw huisdier te verspreiden:

Als het een kat is, raadpleeg dan het advies op deze pagina van de website cap-chat.be

Ik moet afscheid nemen van mijn huisdier

Er zijn mogelijkheden voor wettelijke afstand.

Het achterlaten van dieren wordt streng bestraft door de wet, aangezien het als een daad van wreedheid wordt beschouwd.

Indien u om redenen van overmacht (ziekte van de eigenaar, allergie, financieel onvermogen om het dier te onderhouden) toch afstand moet doen van uw huisdier, zijn er mogelijkheden tot "wettelijke afstand":

  1. richt u tot een asiel of
  2. neem contact op met een dierenbeschermingsorganisatie.

U zult moeten verantwoorden waarom u uw huisdier niet wenst te houden en nuttige informatie over het dier moeten verstrekken (gezondheidsdossier, vaccinaties, sterilisatie, karakter, voorgeschiedenis, enz.).

Ter herinnering: het achterlaten van een dier in de openbare ruimte kan worden vervolgd, wat kan leiden tot zeer zware boetes en zelfs gevangenisstraf.