Energie

Het energieverbruik door het gebruik van gebouwen, zowel op het werk als thuis, levert veruit de grootste bijdrage aan de directe broeikasgasemissies op het grondgebied van de gemeente.

In 2018 was de residentiële sector in Schaarbeek alleen al goed voor 52% van het energieverbruik in de gemeente en vormde met 55% van het totaal de belangrijkste emissiepost.

De tertiaire sector (onder meer 0,3% voor openbare verlichting in de gemeente en 1,6% voor gemeentelijke administratie) was in 2018 de op een na grootste sector, goed voor 25% van het totale energieverbruik en 22% van de directe CO2-uitstoot van de gemeente.

Het aanzienlijk verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) gebeurt op de eerste plaats door zuinig te zijn en de energiebehoeften terug te dringen. Hiervoor bestaan tal van oplossingen, zowel in de vorm van technische verbeteringen als van veranderingen in ons gedrag.

 

Gedrag

 • Overschakelen naar een groene energieleverancier
 • De temperatuur in de kamers regelen (19-20°C overdag en 15°C 's nachts en als u weg bent)
 • Uw diepvriezer regelmatig ontdooien
 • Elektrische apparaten volledig uitschakelen en de slaapstand vermijden wanneer u ze niet gebruikt
 • Kiezen voor snelle douches (60 liter warm water) boven baden (100 tot 120 liter warm water)
 • Het gebruik van de droogkast beperken

Technische verbeteringen

 • Een energieaudit van het gebouw laten uitvoeren
 • Gebouwen isoleren, met inbegrip van het dak
 • Overschakelen op efficiëntere verwarmingssystemen zoals warmtepompen
 • Fotovoltaïsche of thermische panelen installeren
 • Huishoudtoestellen A+++ gebruiken

 

Gedragsveranderingen en technische verbeteringen kunnen niet alleen de uitstoot verminderen, maar ook de energierekening doen dalen!

 

Goed om te weten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent premies toe voor de meeste duurzame investeringen in gebouwen. Ontdek de premies hier.

Bovendien bestaan er tal van structuren om particulieren (eigenaars en huurders) en professionals bij hun inspanningen te begeleiden. Om er maar enkele te noemen:

 • De paragemeentelijke vzw Renovas verstrekt informatie aan alle inwoners van Schaarbeek over renovatiepremies, energiepremies en belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen. Architecten geven ook advies over verbetering van de woonomgeving en renovatie met respect voor erfgoed, stedenbouw en milieu.
 • Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Gewest. Zowel voor eigenaars als voor huurders voert Homegrade energieaudits uit en geeft zij advies over acties om het energieverbruik te verminderen en dus de energiefactuur te doen dalen (plaatsing van een tijdschakelaar op een boiler, reflectoren achter radiatoren, enz.).
 • De Facilitator Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel is een ondersteunings- en begeleidingsdienst voor professionals uit de bouwsector (bouwheren, ontwerpers, beheerders, technisch verantwoordelijken, installateurs of ondernemingen), mede-eigendommen (met meer dan 6 eenheden) en syndici van gebouwen.

 

We wijzen er ook op dat de Brusselse Regering onlangs RENOLUTION heeft gelanceerd, haar strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen. Meer info vindt u hier.