Principe van “Zero Waste”

Zero waste worden! Over dit uitgebreide programma wordt steeds vaker gesproken. Maar wat betekent zero waste echt en hoe kunt u hier stap voor stap aan meedoen?


Zero waste draait in de eerste plaats om bewustwording van onze manier van leven en welke impact die heeft op het milieu. Wie aan zero waste wil doen, wil de dingen veranderen voor zichzelf en voor de planeet.


Natuurlijk kan niemand zijn leefgewoonten van de ene dag op de andere veranderen. Maar belangrijk is dat men de afvalberg wil helpen verkleinen door aan de 4 R-en te denken :


  • Refuse: nee zeggen tegen overbodige dingen, tegen wat u niet echt nodig heeft, tegen dingen die te veel vervuilen;
  • Reduce: naar de essentie gaan. Meer leven met minder;
  • Reuse: hergebruiken wat nog kan dienen;
  • Recycle: als iets niet kan worden hergebruikt of verminderd, moet u sorteren wat wordt weggegooid en dit recycleren, zodat de materialen kunnen worden hergebruikt.

 

Handige tips