In de praktijk

De algemene zone 30 geldt vanaf 1 september.  Op welke wegen is de snelheidsbeperking tot 50 km/u behouden?  Kunnen we die op een kaart weergeven?  Hoe moeten we de beperking tot 30 km/u doen respecteren?

Wanneer?

De algemene zone 30 geldt vanaf september.

Waar?

Op bijna heel het grondgebied van de Gemeente geldt de snelheidsbeperking van 30 km/u. De beperking tot 50 km/u is voorbehouden voor enkele grote verkeersassen die de uitzondering op de regel zijn. Kortom: op alle wegen geldt de zone 30, behalve op:

 • De Leopold III-laan
 • De Lambermont-, Wahis-, en Reyerslaan
 • De Leuvensesteenweg
 • De Rogierlaan
 • Een deel van de Haachtsesteenweg, tussen Evere en Lambermont
 • De Roodebeeklaan, tussen de Diamantlaan en de E40
 • De Paleizenstraat
 • De Vooruitgangsstraat
 • De Notelaarsstraat
 • De Genèvestraat
carte zone 30

 

Dat zijn allemaal gewestwegen behalve de Rogierlaan.

Er zullen ook wegen zijn met een snelheidsbeperking tot 20 km/u. Het gaat om ontmoetingszones waar voetgangers voorrang krijgen. Deze wegen blijven natuurlijk behouden:

 • Het Lehonplein en een deel van de Poststraat
 • De Josaphatstraat tussen de Filomenastraat en de Olivierstraat
 • De Lindestraat tussen de Walkiers- en de Chaumontelstraat
 • De Terdeltwijk en de Arthur Rolandstraat
 • De Felix Marchallaan tussen de Emile Max- en de Milcampslaan.

Hoe verloopt de concrete inrichting?

De signalisatie en de wegmarkering zijn aangepast om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers duidelijk de snelheidsbeperking kunnen zien.  Verschillende inrichtingen om de zone 30 te concretiseren en te beveiligen zijn geplaatst of zullen dat binnenkort zijn: verhoogde zebrapaden, verhoogde kruispunten, snelheidsremmers, preventieve radars, enz.

Meer info >>>

Hoe de snelheidsbeperking doen respecteren?

Een aangepaste signalisatie en wegmarkering volstaan niet om respect voor de snelheidsbeperking te garanderen. De Gemeente heeft andere maatregelen voorzien:

 • Communicatie en bewustmaking om kennis te maken met deze nieuwe norm
 • Preventie door de aanwezigheid van politie en gemeenschapswachten in de straten om de weggebruikers te informeren en te sensibiliseren.
 • Preventieve en repressieve radars plaatsen waar de 30 km/u niet wordt gerespecteerd.
 • Inrichtingen van sommige wegen waar de 30 km/u niet wordt gerespecteerd.