Te voet

Schaarbeek vindt het belangrijk om voorrang te geven aan zachte verplaatsingswijzen… Zoals te voet gaan. Te voet gaan is immers praktisch, geschikt voor iedereen, het is goed voor de gezondheid en het milieu!

Schaarbeek te voet

25% van de verplaatsingen in Brussel is kleiner dan 1km, d.w.z. maar een kwartiertje stappen ! In Schaarbeek zijn sommige plaatsen misschien dichterbij dan u denkt…

Met deze kaart “Schaarbeek te voet” kunt u zich in de gemeente oriënteren. De afstanden tussen strategische plaatsen zijn uitgedrukt in wandeltijd.

 

Schaerbeek à pied

 

Met de tweede kaart kunt u stappen combineren met openbaar vervoer, autodelen of fietsen. Op dit plan vindt u de stations, Cambio- et Villo-standplaatsen!

 

Schaerbeek à pied

Toegankelijke trajecten voor iedereen... ook voor personen met beperkte mobiliteit!

Schaarbeek besteedt bijzondere aandacht aan “Personen met Beperkte Mobiliteit” : rolstoelgebruikers, blinden of slechtzienden, kinderwagens, mensen met krukken t.g.v. een ongeval, ouderen…

Er zijn sowieso momenten in ons leven dat we “beperkt mobiel” zijn. Daarom zijn er in ons Gemeentelijk Mobiliteitsplan 9 “PBM-lussen” opgenomen. Het doel van die “lussen” is om, binnen een bepaalde perimeter, een traject voor te stellen, waarop aangepaste PBM-voorzieningen aanwezig zijn.

Naar een gemeentelijk voetgangersnetwerk

De 9 PBM-lussen die worden voorgesteld in het gemeentelijke mobiliteitsplan zullen op termijn de schakels van het gemeentelijke voetgangersnetwerk vormen. De gemeente werkt op dit moment namelijk aan een toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) onder leiding van Brussel Mobiliteit.

Met dit plan willen ze de openbare ruimte afstemmen op de behoeften van iedereen. Zo gaat de aandacht naar straatverlichting, straatmeubilair, oversteekplaatsen en bodemoneffenheden. Uiteindelijk zal iedereen zo zijn plaatsje vinden en zich gemakkelijker te voet kunnen verplaatsen op het grondgebied van de gemeente.

Voetpadenplan

De gemeente streeft een kwalitieve openbare ruimte na en voorziet daarom jaarlijks een budget voor de renovatie van de voetpaden. Sinds 2007 is er een “Voetpadenplan” dat elk jaar de voetpaden oplijst die moeten worden vernieuwd .

De lijst met te vernieuwen voetpaden wordt uiteraard opgesteld op grond van welomlijnde en door het College goedgekeurde criteria. Naast de algemene toestand van de voetpaden wordt er rekening gehouden met verschillende punten. Zijn ze gevaarlijk? Zijn kleine lokale herstellingen voldoende? Komen er veel mensen voorbij of moeten er bomen vervangen worden (want deze beschadigen het voetpad).

Het voetpadenplan bepaalt ook welke materialen gebruikt worden zodat ze overal op dezelfde manier worden aangelegd.