Metro 3 Noordstation

Er wordt een nieuwe tunnel met een lengte van 150 m onder de treinsporen van het Noordstation in Brussel gebouwd. Dit is een omvangrijk project in het kader van de omvorming van de huidige premetro (tussen het Noordstation en het station Albert) tot metro. In een latere fase zal deze tunnel deel uitmaken van de metrolijn 3 doorheen Schaarbeek, tussen het Noordstation en Bordet.

Ondergrondse nutsleidingen werden al verplaatst en een leegstaand gebouw in de Vooruitgangstraat werd reeds afgebroken.

Nu beginnen de eigenlijke bouwwerkzaamheden: vooreerst worden in de Aarschotstraat en Vooruitgangstraat twee werfzones ingericht en worden twee ondergrondse toegangsputten tot de werf gegraven. Om het stadsleven zoveel mogelijk te vrijwaren, vinden deze graafwerken afgescheiden en overdag plaats, en wordt er geopteerd voor een graafmethode die trillingen aan de oppervlakte moet voorkomen. Ook het treinverkeer blijft overdag en ‘s nachts behouden.

Een volume van 13 zwembaden

Tof weetje : in totaal zal er 46.600 m³ grond worden uitgegraven, wat overeenkomt met het volume van 13 olympische zwembaden!

Na de uitgraving wordt op straatniveau een betonnen dakplaat gebouwd die de bouwput afsluit, en worden vervolgens de technische installaties in de tunnel geplaatst.

De werken zullen in totaal 1100 kalenderdagen duren! Om de mobiliteit in de wijk te garanderen is er een omleidingsplan opgesteld.

Omleidingsplan

In de Vooruitgangstraat blijft het verkeer voor auto’s en fietsers ongewijzigd. Op de hoek van de Kwatrechtstraat en de Vooruitgangstraat komt een voetgangersomleiding omdat een deel van het voetpad niet meer toegankelijk is.

Het gedeelte van de Aarschotstraat tussen d'Hoogvorststraat en Rogierstraat zal niet meer toegankelijk zijn voor auto's en fietsers. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien (zie kaart).

In de Aarschotstraat en de Vooruitgangstraat wordt een gedeeltelijk parkeerverbod ingevoerd (zie daart).

Afvalinzameling

De bewoners zullen hun vuilniszakken op dezelfde momenten als gebruikelijk kunnen inleveren op de daartoe voorziene punten die op de kaart met een kruis zijn gemarkeerd:

  • Op de hoek van de Aarschotstraat/ Rogierstraat
  • Op de hoek van de Aarschotstraat/Hoogvorststraat

 

Info en vragen:

0800 14 202
info@metro3.be
metro3.be/nl
Facebook Metro 3 Brussels

Werfinfo via WhatsApp

Hoe kan ik meldingen ontvangen over de M3‐werken in het Noordstation?

  1. Voeg “Metro 3” toe aan je contacten: 0474 56 50 28
  2. Start of download de applicatie “WhatsApp”
  3. Stuur via WhatsApp het bericht: “INFO NOORDSTATION NL + Naam, Voornaam”
  4. U zult een automatisch bericht ontvangen, gevolgd door een bericht ter bevestiging van uw inschrijving
  5. Om u weer uit te schrijven, stuurt u: “STOP INFO NOORDSTATION”