Metro 3 - Noordelijke deel in het kort

Update MEI 2024

Het noordelijke deel van Metrolijn 3 zal het Noordstation verbinden met Evere. Het omvat de creatie van 7 nieuwe stations, een depot, een waterzuiveringsstation en een tunnel van 4,7 km. Dit deel van Metrolijn 3 wordt uitgevoerd door Beliris.

De vergunningsaanvraag voor dit deel van de metrolijn werd ingediend in 2018 en is nog steeds in behandeling.

Doelstellingen: een betere verbinding tussen onze wijken en het zuiden van Brussel, een betere aansluiting op het stadscentrum, versterking van de capaciteit van het openbaar vervoer in onze wijken en de mobiliteit voor zoveel mogelijk Schaarbekenaren vergemakkelijken.

Meer informatie op metro3

Metro 3: van het noorden naar het zuiden in 20 minuten

In het kader van het gewestelijk mobiliteitsplan Iris 2 (2010) werd op basis van een strategische studie en een analyse van de bevolkingsdichtheid voorgesteld om de ondergrondse Noord-Zuidas te verlengen. En dit zowel vanaf het Noordstation om de dichtbevolkte wijken van Schaarbeek-Evere te bedienen, als naar het zuiden tot aan het Albertplein.

Actualiteit 2024: advies van de overlegcommissie

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 15 januari 2024 tot 14 maart 2024, heeft de Overlegcommissie bijeengekomen om de bezwaren van burgers te horen. Het advies van de commissie werd op 29 april 2024 definitief opgesteld en ondertekend.

Bekijk het advies van de Overlegcommissie van 29 april 2024.

Betrokkenheid van de gemeente Schaarbeek

De Overlegcommissie, bestaande uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 3 gemeenten die betrokken zijn bij het project (waaronder Schaarbeek), heeft op verschillende momenten adviezen uitgebracht over het project, met verschillende voorwaarden om de levenskwaliteit in de wijken te behouden.

De adviezen werden op verschillende momenten uitgebracht:

Hoogtepunten van het noordelijke deel van Metro 3

 • In 2015 heeft Beliris geotechnische tests uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de aard van de ondergrond. De resultaten van de tests hebben geleid tot de afronding van het voorontwerp.
 • Eind 2015: eerste presentatie voor het grote publiek
 • Begin 2017: 3 specifieke informatiesessies in de wijk Liedts-Aerschot; de wijk Colignon-Verboekhoven; de Rigawijk.
 • In 2017/2018: wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) om de route van de metro en de locatie van de stations vast te stellen. Een openbaar onderzoek vond plaats in september-oktober 2017.
 • December 2018: Beliris dient de vergunningsaanvraag in
 • In 2019/2020: in Schaarbeek beginnen de eerste werkzaamheden op het Liedtsplein.
 • Februari 2022: eerste informatieve tentoonstelling georganiseerd door Beliris
 • Maart 2022: 1e openbaar onderzoek
 • Maart-april 2022: Overlegcommissie
 • 25 september 2023: Beliris dient het gewijzigde dossier in bij het Gewest. De belangrijkste aanpassingen van het project vindt u hier.
 • December 2023: 2e informatieve tentoonstelling van Beliris over het aangepaste project. De video van de tentoonstelling vindt u hier.
 • Van 15 januari tot 14 maart 2024: 2e openbaar onderzoek
 • Maart-april 2024: Overlegcommissie

De voortgang van de werken en alle informatie

 • Op de website www.metro3.be
 • Als u zich op deze website inschrijft voor de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de informatiesessies die in uw buurt worden georganiseerd
 • Door telefonisch contact op te nemen met uw ombudsman (0800/14 202) of via e-mail info@metro3.be
 • Via de berichten aan de inwoners die u terugvindt in uw brievenbus.
 • Op Facebook : @metro3brussels