Sociale woningen

Zoekt u een woning met een beperkt budget? De Schaarbeekse Haard (FSH) en de sociale verhuurkantoren staan tot uw dienst.

Openbare sociale woningen

Aansluitend op het Huisvestingsplan, nam de Schaarbeekse Haard het beheer van het verhuurpark over van de gemeente en van het OCMW.

Voor alle vragen over sociale woningen klopt u dus rechtstreeks bij de Schaarbeekse Haard aan.

Deze openbare maatschappij beschikt over meer dan 2.500 sociale woningen.

Privéwoningen

De door het Gewest 23 gesubsidieerde sociale verhuurkantoren werken met één doel. Ze beheren privé woningen en verhuren ze daarna aan voorwaarden die bijna overeenkomen met degene van sociale woningen. Ze zorgen ervoor huurders te vinden en waarborgen de eigenaar een vast inkomen, zonder enig verrasing  voor hem. De regelmatige betaling wordt verzekerd dat het pand nu verhuurd is of niet!

Belang voor de huurder

De prijs die lager staat dan degene die op de privémarkt bestaat is het wel het meest attractieve argument !

Bovendien is de sociale makelaar een betrouwbaar partner die gemakkelijk bereikbaar is. Hij zorgt voor al de kleine herstellingen en het onderhoud waarvoor normaal een eigenaar moet zorgen!

Belang voor de eigenaar

Hij hoeft zich niet meer bezig te houden met de huurcontract, het beheer van zijn onroerend goed, van het onderhoud, het incasseren van onbetaalde huur. De sociale makelaar houdt zich bezig met alles en verzekerd een regelmatig inkomen. De huuprijs is lager dan degene op de privé markt, maar het confort eist enig inspanning !

Bovendien kan men renovatie premies bekomen voor het verhuurde pand, een privé eigenaar kan dezelfde voorwaarden niet bekomen.

 

Sociale verhuurkantoren in Schaarbeek: