Privéwoning

Op zoek naar een huurwoning? Geen idee waar u uw zoektocht moet beginnen? En welke uw rechten en verplichtingen zijn?

Een woning vinden

Een privéwoning tegen een betaalbare prijs vinden, is soms een zoektocht van lange adem. Aarzel dus niet om op verschillende manieren op zoek te gaan. De meest gebruikte kanalen:

 • gespecialiseerde websites waar u een woning kunt vinden die aan uw selectiecriteria voldoet. Enkele van de bekendste sites zijn: Immoweb, ImmoParticulier, Entre Particuliers, Vlan … ;
 • zoekertjes in kranten en huis-aan-huisbladen (Vlan, J’annonce, Koopjeskrant);
 • de oranje en zwarte affiches “te huur” aan ramen en gevels (opm.: sinds 2007 moet men verplicht ook de huurprijs op die affiches meedelen, al nemen niet alle eigenaars het even nauw met die verplichting);
 • zoekertjes die in bepaalde winkels hangen (supermarkten, krantenwinkels enz.);
 • een vastgoedkantoor. Deze hebben niet alleen een ruim aanbod aan woningen, maar kunnen u ook uitstekend informeren over uw rechten en plichten. Maar vraag vooraf goed na welke kosten ze aanrekenen;
 • vrienden: last but not least, laat vooral iedereen in uw omgeving weten dat u naar een woning op zoek bent! “Mond-tot-mondreclame” blijkt prima te werken. Vooral sinds de komst van de sociale netwerken.

De huurovereenkomst ondertekenen

Een huurovereenkomst is een contract tussen de eigenaar (ook de verhuurder genoemd) en een huurder om een pand te verhuren.

 • Die huurovereenkomst moet schriftelijk opgesteld zijn.
 • De eigenaar moet ze verplicht laten registeren.
 • In de huurovereenkomst wordt de huurtermijn vastgelegd, net als de rechten en plichten van de huurder en de eigenaar voor de hele duur van de overeenkomst, en de voorwaarden om het contract te beëindigen.

Meer info:

Huurwaarborg

De huurwaarborg is een som geld die de eigenaar schadeloosstelt indien de huurder schade zou berokkenen. De huurder moet dit bedrag voor de duur van de huurovereenkomst beschikbaar stellen. Heeft hij aan alle verplichtingen voldaan, dan krijgt hij dat bedrag terug wanneer hij uit de woning vertrekt.

Meer info >>>

 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u dankzij een renteloze persoonlijke lening van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 90 % van de huurwaarborg lenen. U hebt tot 18 maanden de tijd om ze terug te betalen .

Meer info >>> 

Huurgeld en kosten

Het huurgeld is de maandelijkse prijs die de eigenaar aanrekent om in de verhuurde woning te mogen wonen.

Die prijs wordt vrij overeengekomen, maar mag niet meer gewijzigd worden eens deze vastligt.

De eigenaar mag de huurprijs echter één keer per jaar, op de verjaardatum van de huurovereenkomst, aanpassen aan de levensduurte (= indexering), op basis van een formule vastgelegd in de wet.

Bovenop de huur, betaalt de huurder:

 • zijn persoonlijk verbruik: water, gas en elektriciteit;
 • kosten (onderhoud en elektriciteit voor de “gemeenschappelijke ruimtes”, de conciërge...).

Meer info >>>