Project Mussen 1030

In het Brussels Gewest is de mussenpopulatie in 25 jaar met 95% gedaald. Onder impuls van de gemeente en dankzij de financiële steun van Leefmilieu Brussel reageren de Schaarbeekse burgers.

Om iets te doen aan het feit dat er steeds minder huismussen op het grondgebied van Schaarbeek te zien zijn, startte de gemeente eind 2019 een dynamisch burgeroverleg in samenwerking met de wijkvereniging “Helmet en Transition”, de duurzame wijk Dupont/Groen en de Schaarbeekse vogelkenners.  

Zo ontstond de “Groupe Moineau Citoyen de Schaerbeek”, naar het voorbeeld van de gelijknamige groepen van Sint-Gillis, Ukkel, Oudergem of Sint-Lambrechts-Woluwe.

Het project, dat de steun geniet van Leefmilieu Brussel, wil alle personen sensibiliseren en opleiden die geïnteresseerd zijn in stedelijke avifauna in het algemeen en mussen in het bijzonder. De bedoeling is om de geïnteresseerde personen te begeleiden bij de uitvoering van een reeks maatregelen ter bevordering van grotere mussenkolonies (plaatsing van voederhuizen en nestkasten, aangepaste aanplantingen, aangepaste gevelrenovatie, plaatsing van kippenhokken…).

moineaux 1030

Zin om hieraan mee te werken?

Wilt u meedoen met het project, meer weten over de ondernomen acties of ons uw opmerkingen over de mussen in uw wijk meedelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de "Groupe Moineaux Citoyen de Schaerbeek":

Meer info

Voor meer informatie over de mussengroepen in het Brussels Gewest kunt u terecht op de website van Aves.

Ontdek de 5 tips om de mussen te helpen in bijgevoegde brochure.

Vogelspotten : blij met een levende mus