Vergroeningsplan voor de Openbare Ruimte 2021 -2035

In 2022 heeft onze gemeente een ambitieus Vergroeningsplan voor de Openbare Ruimte goedgekeurd. Doel: Schaarbeek in de komende vijftien jaar in totaal 10% groener maken. Met het plan wil Schaarbeek de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden en de openbare ruimten steeds aangenamer maken.

De Demolderlaan kreeg pas een volledige makeover en werd aangeplant met nieuwe lindebomen

Met maar liefst 70 hectare groene ruimten en tal van groene binnenterreinen van huizenblokken is Schaarbeek een van de groenste gemeenten van het Brussels Gewest. Veertien parken en talrijke groene openbare pleinen maken Schaarbeek tot een oase van natuur en biodiversiteit.

De bescherming en de uitbreiding van de stedelijke vergroening verdienen alle aandacht met het oog op de klimaatuitdagingen, de toekomstige stedelijke metamorfoses en de noden en wensen van de burgers. Als tweede meest bevolkte gemeente van Brussel wil Schaarbeek een voortrekkersrol spelen, gesterkt door haar ambitieuze Vergroeningsplan voor de Openbare Ruimte.

Concreet wil Schaarbeek over vijftien jaar in totaal 10% meer groene ruimten hebben dan nu (het Josaphatpark buiten beschouwing gelaten). Onze gemeente wil uitgroeien tot een toonbeeld in het Brussels Gewest.

Prachtige Japanse kerselaren verfraaien de Emile Maxlaan

Meer dan 5.000 bomen geteld

Om de situatie te onderzoeken en prioriteiten te bepalen, heeft de gemeente een uitgebreide diagnose verricht: 348 straten en pleinen in Schaarbeek werden geïnventariseerd en 5.386 bomen werden geteld. In 24% van die straten staan geen bomen en 30% heeft boomperken waarvan de grootte niet voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige normen. Tot slot verkeert 11% van de bomen in boomperken in een slechte tot gemiddelde fytosanitaire toestand, terwijl 50% van die wegen beplant is met exotische bomen.

Rekening houdend met uiteenlopende factoren (kwaliteit van de voetpaden, bestaande beplanting, groene ruimten in de omgeving, hitte-eilanden enz.) heeft de gemeente vastgesteld dat 63 straten dringend aangepakt moeten worden.

Het wordt dé referentie voor alle interventies van de overheidsactoren (Beliris, Infrabel, MIVB, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel...) op ons grondgebied. Na verloop van tijd kunnen andere ingrepen aan openbare gebouwen (scholen, administratieve gebouwen) en privégebouwen (bedrijven, binnenzijden van huizenblokken, enz.) het plan aanvullen.

De gemeente gaf de Apollosquare een frisse look, vooral op het vlak van beplanting

De zeven acties van het Vergroeningsplan

In totaal kwamen zeven vergroeningsacties uit de bus voor Schaarbeek. Die zullen apart of samen worden gepland, afhankelijk van de beperkingen van het terrein, de budgetten, de inbreng van burgers bij de vergroening van de straat...

  1. Vergroenen van straten zonder stedenbouwkundige vergunning via kleine ingrepen (eenmalige acties).
  2. Vergroenen van straten met een stedenbouwkundige vergunning (bij beplanting over de hele lengte van de weg).
  3. Beplanten van kleine ruimten en smalle bloemperken, als de voetpaden zich daartoe lenen.
  4. Uitbreiden van boomperken om te voldoen aan het gewestelijke stedenbouwkundige reglement (als het voetpad breed genoeg is).
  5. Bakken op het voetpad voor ruimten die geen andere beplantingsmogelijkheid bieden of als aanvulling op een reeds beplante ruimte.
  6. Klimplanten tegen de gevel: sinds 2002 kunnen Schaarbekenaars klimplanten aanvragen voor hun gevel.
  7. Kleine Bloeminplantingen (KBI), op vraag van de burgers (vergelijkbaar met de klimplantenregeling, maar dan langs de lengte van een gebouw).