Bijen in de stad

Weiden vol bloemen aanleggen, afstand doen van pesticiden... De stad wordt een schuilplaats voor bijen en andere insecten die bestuiven.

Bijenroute Schaarbees

Bijenroute Schaarbees, wat is dat voor iets?

"Schaarbees" is niets anders dan de aanleg van een plantencorridor tussen het Colignonplein en de Louis Bertrandlaan, via een aantal wijken die populaties wilde bijen herbergen. Door de juiste inrichting van delen van de openbare ruimte kunnen bijen zich makkelijker verplaatsen en vinden zij over heel het traject kost en inwoon.
 

Wilde bijen in dienst van de mens

Het Brussels Gewest telt meer dan 200 soorten wilde bijen en iets meer dan de helft daarvan komt in Schaarbeek voor! Wilde bijen zijn niet zo bekend als honingbijen. Ze maken geen honing maar spelen een cruciale rol in ons voedselsysteem aangezien ze net als honingbijen bloemen bestuiven!
 

Bestuiving en voeding

Door hun bestuivend werk bevorderen bijen de productie in veel teelten die het van hun bloemen moeten hebben: fruitbomen, kleinfruit, productie van zaden en olie… Bijen spelen dus een vitale rol in onze voeding. Op Europese schaal hangt 80% van de teelten rechtstreeks of onrechtstreeks samen met bestuiving door insecten.

 

Hoe help je wilde bijen?

  • Inwoon: wilde bijen bewonen een uiteenlopende reeks biotopen en elke soort heeft haar eigen nestgedrag. Solitaire bijen nestelen in allerlei openingen die ze aantreffen, zoals holle stengels of gaten in muren, maar de meeste graven gangen in de grond en zelfs onder stoeptegels.
  • Kost: alle bijen voeden zich met wat ze in bloemen vinden. Door plantengroei in je omgeving te bevorderen, geef je bijen de kans zich te voeden met de nectar en het stuifmeel van die planten, maar ook vogels, kleine zoogdieren en wij mensen kunnen zich te goed doen aan de vruchten en zaden ervan.
abeilles et pollinisation

 

 

Hoe gaat u te werk?

Iedereen kan helpen om de bijen en de biodiversiteit in stand te houden! Hoe?

  • Geen pesticiden gebruiken
  • Hoekjes in je tuin laten verwilderen
  • Bomen en bloemen planten, en kiezen voor inheemse en nectarrijke planten
  • Een insectenhotel plaatsen
  • Kiezen voor planten die vroeg en laat in het jaar bloeien

Nog meer ideeën op: www.levedebijen.be

abeille sur fleur