Nederlandstalig Onderwijs: inschrijvingen

DE AANMELDINGSPERIODE IS AFGESLOTEN

De aanmeldingsperiode liep van 2 maart tot en met 20 mei 2020 (16 uur) en is afgesloten. U kunt het aanmeldingsdossier nog bekijken tot 22 juni, maar niet meer aanpassen.

Is uw kind aangemeld?

Eind mei 2020 krijgt u een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving. U kan uw kind inschrijven tussen 2 juni en 22 juni (12 uur) 2020.
Geen plaats? U ontvangt een weigeringsdocument van de school. Uw kind staat op de wachtlijst van de school.

U bent vergeten aan te melden? 

Wilt u uw kind inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 maar u bent het vergeten aan te melden? Inschrijven kan nog tijdens de vrije inschrijvingen, vanaf 25 juni. Vanaf 24 juni vindt u op inschrijveninbrussel.be een overzicht van de vrije plaatsen.

TAALTEST BIJ HET HUIS VAN HET NEDERLANDS

Als gevolg van de coronamaatregelen startte het Huis van het Nederlands op 30 maart 2020 met het afnemen van digitale taaltesten. De taaltesten ter plaatse herstarten op een later moment.

Wilt u nog een taaltest afleggen om uw voorrang Nederlands te bewijzen? 

Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij het Huis van het Nederlands. Een afspraak maken kan via het nummer: 02 313 96 00.
Bent u niet in de mogelijkheid om een digitale test af te leggen? Neem dan ook contact op met het Huis van het Nederlands om samen met hen te bespreken of u de test op een andere manier kan afleggen.

Heeft u al een taaltest afgelegd?

Heeft u uw kind aangemeld met voorrang Nederlands, heeft u de taaltest reeds afgelegd en bent u geslaagd?
Bezorg het LOP dan zo snel mogelijk het B2-attest samen met een bewijs van verwantschap (kopie KIDS ID, attest van gezinssamenstelling of kopie geboorteakte).

Heeft u uw kind aangemeld met voorrang Nederlands en heeft u de test reeds afgelegd, maar bent u niet geslaagd? 
Gelieve het LOP zo snel mogelijk hierover te informeren. Het dossier van uw kind zal dan uiteraard wel behandeld worden, maar zonder voorrang Nederlands.

Hier vindt u meer informatie over de voorrang Nederlands en hoe u het attest moet bezorgen.

Hulp nodig bij aanmelden?

Verschillende organisaties helpen u bij de aanmelding. U vindt de lijst van organisaties hier.

Vragen over inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel?

LOP Brussel Basisonderwijs
Telefoon: 02 553 30 20
E-mail: lop.brussel@vlaanderen.be