Berenkuilwijk: nieuw circulatieplan tijdelijk opgeschort

Naar aanleiding van de spanningen in de Berenkuilwijk in verband met de uitvoering van het nieuwe circulatieplan heeft het College besloten het plan tijdelijk op te schorten. De politie stelt momenteel een onderzoek in om de daders van de plunderingen en de onruststokers te identificeren. Daarnaast zal er binnenkort een aanvullend participatieproces met de bewoners en de actoren van de wijk van start gaan. Het doel is om in maart 2023, na overleg, een nieuw voorstel in te dienen. 

Tijdelijke opschorting

Op dinsdagavond 25 oktober werd een delegatie van buurtbewoners ontvangen door burgemeester wnd. Frederic Nimal, de eerste schepen Vincent Vanhalewyn en schepen van Mobiliteit Adelheid Byttebier. Deze delegatie kon de bezorgdheden uiten naar aanleiding van de uitvoering van het nieuwe verkeersplan in de Berenkuilwijk (Verboekhoven, Paviljoen, Stephenson). Met aandacht voor de bewoners en om de rust in de wijk te herstellen, heeft het College besloten de uitvoering in (uitsluitend) de Berenkuilwijk tijdelijk op te schorten. 

De gemeentelijke diensten zijn momenteel bezig de uitgevoerde inrichtingen te verwijderen. De belangrijkste online- en navigatie-apps (GPS) zijn geïnformeerd om de kaarten in de wijk aan te passen. 

Een nieuwe participatieve impuls         

De bewoners hebben zich bereid getoond aan het proces deel te nemen. Het College verwelkomt deze nieuwe impuls voor burgerparticipatie. Daarom zal een tweede participatief proces in de Berenkuilwijk worden georganiseerd.  Het doel is een nieuw voorstel voor circulatieplan in de wijk op te stellen, op basis van de reeds verrichte studies en de raadpleging van omwonenden en belanghebbenden.  

Het good move-plan in schaerbeek       

In Schaarbeek hebben de Azalea- en de Koninklijke Sint-Mariawijk reeds de vruchten kunnen plukken van de nieuwe inrichtingen. Deze inrichtingen blijven van kracht en zullen verder worden geëvalueerd. De doelstellingen van het circulatieplan zijn:

  • Het doorgaande verkeer verminderen
  • Een beter evenwicht tussen de vervoersmodi mogelijk maken
  • De veiligheid verhogen, ook rond de scholen
  • Het openbaar vervoer efficiënter maken
  • De toegankelijkheid van de handelszaken in de wijk garanderen

Vragen, meningen en informatie: