Covid-19 : OCMW hulpen

Het OCMW van Schaarbeek heeft een federale subsidie van 8 miljoen euro ontvangen om hulp te bieden aan al wie de economische weerslag voelt van de coronacrisis. De steun is bestemd voor een zeer breed publiek, namelijk voor iedereen die als gevolg van de coronacrisis inkomensverlies heeft geleden. De steun is dus niet beperkt tot enkel wie sociale uitkeringen ontvangt.

Er zijn tal van voorbeelden denkbaar: werknemers in de culturele sector en de evenementensector, zelfstandigen, werknemers in de collaboratieve economie, sekswerkers, deeltijdse arbeidskrachten of studentenjobs.  De steun wordt toegekend aan mensen die er een aanvraag voor indienen en na een individuele analyse.

Welke OCMW-steun?

Het OCMW van Schaarbeek kan materiële, sociale, medische of psychologische hulp verlenen aan mensen die door de crisis niet meer in staat zijn om de dagelijkse kosten te dragen.

Het kan gaan om hulp bij huisvesting (huur en lasten), energievoorziening (elektriciteit, gas, stookolie of water), digitale toegankelijkheid en onderwijsondersteuning (hulp bij de aanschaf van een computer om online procedures te vergemakkelijken of om cursussen te volgen), psychosociale ondersteuning (kosten van professionele hulpverleners), hulp op het gebied van gezondheidszorg (medische kosten) of voor gezinnen in moeilijkheden (stages en buitenschoolse activiteiten).

Hoe contact opnemen met het OCMW?

Nieuwe aanvragen kunnen via e-mail worden ingediend, wat eveneens het geval is voor het indienen van attesten. Indien u liever persoonlijk langskomt, bent u voor alle nieuwe aanvragen welkom bij het OCMW van Schaarbeek van maandag tot vrijdag van 8 tot 12.05 uur.

Info:

OCMW van Schaarbeek, Reyerslaan nr.70
02/240.30.80