Een rioolprobleem bij uw huis tijdens slecht weer: met wie moet u contact opnemen?

VIVAQUA, de beheerder van het rioolnet, is uw contactpersoon. Een riooloverstroming is vaak te wijten aan een probleem met het ontwerp van het privénetwerk (openingen in de kelder zoals ‘sterfput’ enz.).

VIVAQUA heeft een overstromingsbegeleidingsdienst die gratis kan langskomen om door die situatie getroffen bewoners te adviseren (overstroming@vivaqua.be - 02 518 85 24).

In het geval van regenwater dat via voetpaden of wegen van uw eigendom afstroomt, kan de gemeente (wegen@1030.be - 02 244 75 21) of Mobiel Brussel (mobiliteit@gob.brussels - 0800 94 001) u verder helpen, afhankelijk van het antwoord op de vraag of uw straat een gemeente- of een gewestweg is.