Fors minder lichamelijke ongevallen in Schaarbeek in 2020

Elk jaar maakt de Politiezone Brussel Noord (Schaarbeek - Evere - Sint-Joost) een balans op van de verkeersveiligheid. Uit de laatste cijfers blijkt dat het aantal ongevallen met lichamelijk letsel tussen 2018 en 2020 in de 3 gemeenten van de zone is gedaald met ruim 25%. De eerste helft van 2021 toonde vergelijkbare cijfers. De forse daling is dus niet het gevolg van de reisbeperkingen die in 2020 van kracht waren.

Door hun aanwezigheid zichtbaar te maken (onder andere op de fiets) wil de politie automobilisten ervan bewust maken dat ze boetes riskeren als ze te hard rijden.

Zwakke weggebruikers: de voornaamste slachtoffers

Voetgangers waren in 2020 nog steeds het slachtoffer in een derde van alle letselongevallen, maar hun aantal blijft afnemen. Het aantal gewonde fietsers neemt duidelijk toe, en die vaststelling geldt voor het hele Brusselse Gewest.

Dat is vooral te verklaren door de sterke stijging van het aantal fietsers. Veel fietsers zijn beginners en zijn nog niet vertrouwd met de juiste reflexen. We stelden vast dat 40% van de kwetsbare weggebruikers die betrokken waren bij letselongevallen, ongevalsgevoelig gedrag vertoonden.

Het is onder meer voor die reden dat de gemeente de mascotte Gus in het leven heeft geroepen, die overal in Schaarbeek zal opduiken om iedereen te herinneren aan de juiste reflexen op de weg.

Doe niet zoals Gus! Met je gedachten elders zijn, dat doet pijn! 1030.be/gus.

 

Naar meer veiligheid op de weg

Meer verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van de politie én van de gemeente. Om dat te bereiken mikt de Politiezone op een dubbele aanpak: verlaging van de maximumsnelheid voor automobilisten op probleemwegen en bewustmaking van alle weggebruikers.

  1. De snelheidslimiet respecteren = levens redden
    Op basis van snelheidsmetingen, de ongevalcijfers en de aanwezigheid van scholen heeft de politie twee prioritaire wegen in Schaarbeek aangeduid: de Masuistraat en de Mahillonstraat. De politie zal bijzondere aandacht besteden aan deze twee assen, uiteraard zonder de andere verkeersassen in Schaarbeek te verwaarlozen. Dat zal gebeuren in verschillende fasen: installatie van een preventieve radar en vervolgens van een repressieve Lidar, aanwezigheid van politieagenten op motorfietsen en fietsen, enz.
     
  2. Bewustmaking van alle weggebruikers
    Om het aantal zware ongevallen met kwetsbare weggebruikers te verminderen, moet het gedrag van alle weggebruikers veranderen! De politie zal optreden via bewustmaking, preventie en repressie op plaatsen die als problematisch worden beschouwd.