Geweld tegen vrouwen: Het onzichtbare zichtbaar maken

Het Schaarbeekse Huis van de Vrouw pakt elk jaar uit met verschillende activiteiten in het teken van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen op 25 november. De gemeente Schaarbeek past nu al enkele jaren verschillende preventie- en sensibiliseringsmaatregelen toe op het vlak van gelijke kansen en gendergelijkheid.

Omdat ze vrouw zijn

De gezondheidscrisis die we doormaken onthulde - en onthult nog steeds - een heleboel onrechtvaardige structurele blinde vlekken waarvan vrouwen, gewoon omdat ze vrouw zijn, het slachtoffer worden. Dit jaar riep het Huis van de Vrouw professionele kunstenaars en liefhebbers op om het onzichtbare zichtbaar te maken, om al die vrouwen in de schijnwerper te zetten en zo te streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Hun werken zullen in het kader van de tentoonstelling “Het onzichtbare zichtbaar maken” van 25 november tot 4 januari te zien zijn in de openbare ruimte: Louis Bertrandlaan, inkomhal van het Gemeentehuis, vitrines van het Cultureel Centrum van Schaarbeek en van het Huis van de Vrouw... De tentoonstelling loopt ook digitaal om haar nog meer zichtbaarheid en weerklank te geven.

Paarse-handenactie

Op 25 november start op het Colignonplein (voor het Gemeentehuis) en op de sociale netwerken van de gemeente de actie van de “paarse handen”, het symbool van de strijd tegen het geweld tegen vrouwen. De praktische details van die actie zullen in functie van de evoluerende gezondheidsmaatregelen bepaald worden.

Evenementen om mensen te sensibiliseren

Al bijna tien jaar organiseert het Huis van de Vrouw van Schaarbeek activiteiten (hier een koor) die de emancipatie van vrouwen in de maatschappij beogen.

In november organiseerde Schepen van Gelijke Kansen Sihame Haddioui een liveconferentie in de vorm van een podcast over het thema mannelijkheid (‘Les couilles sur la table’, door podcastster Victoire Tuaillon). Het doel van dit evenement, dat volledig werd gefilmd door de RTBF, was om mannen andere sleutels aan te reiken om de opkomst van deze nieuwe mannelijkheid aan te pakken.

Masker 19 in apotheken

Om de slachtoffers vrijuit laten spreken heeft het OCMW van Schaarbeek een alarmsysteem in apotheken ingevoerd, dat de naam Masker 19 kreeg. Heel éénvoudig: wanneer een slachtoffer gaat naar de apotheek, zij kan een masker 19 bestellen wat onmiddellijk de aandacht van de apotheker zal trekken. Als het slachtoffer deze code niet kent, kan ze ook gewoon vertellen over de problemen die ze ondervindt .

Motie tegen geweld tegen vrouwen

Tijdens de laatste Gemeenteraad heeft het College een motie tegen geweld tegen vrouwen ingediend, gesteund door alle Gemeenteraadsleden! Om de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen te verminderen, stelt deze motie een aantal verbintenissen voor, waaronder:

  • De oprichting van een Adviesraad voor Vrouwen van Schaarbeek 
  • De verbetering van de opvang van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld in alle commissariaten van de Politiezone Brussel-Noord
  • De ontwikkeling van een gemeentelijk plan voor gendergelijkheid tegen 2021.

Nuttige info:

  • Huiselijk geweld: bel de gratis lijn 1712 of stuur een bericht via de chatroom op www.1712.be
  • Kindermishandeling bel dan ook 1712
  • Seksueel misbruik,bel dan ook 1712
  • Ouder uitgeput: de Opvoedingslijn op 078/15 00 10
  • Tele-Onthaal op 106 (7d/7, 24u/24)

Meer Info over het Huis van de Vrouw >>>