Heraanleg van de Glycinenlaan: de werken zijn begonnen

Na de renovatie van de Gustave Latinislaan en de restauratie van de Sint-Suzannakerk, worden nu de Glycinenlaan en de omgeving van de kerk heraangelegd. Een ambitieus project ter verfraaiing van de openbare ruimte. Het is de bedoeling het verkeer in de wijk te vertragen en de omgeving van het Instituut Saint-Dominique op te frissen. Tegelijk willen we meer mensen op de fiets krijgen en extra ruimte maken voor groen.

De Glycinenlaan loopt via de Sint-Suzannakerk van de Lambermontlaan tot de Korporaal Claesstraat.

Voetpaden, wegen en straatverlichting krijgen een opknapbeurt. Op de kruispunten met de Mimosastraat en de Latinislaan zullen verkeersdrempels worden aangelegd. De openbare ruimte wordt heringedeeld, waardoor fietspaden kunnen worden aangelegd tussen de Lambermontlaan en de Latinislaan. Er komen ook 16 fietsrekken, want vandaag ontbreken die nog.

Een gedeelde zone

Het stuk tussen de Latinislaan en de Korporaal Claesstraat wordt een woonwijk met een gedeelde zone waar voetgangers de openbare weg over de hele breedte zullen kunnen benutten en waar kinderen mogen spelen. Door die aanlegwerken zal ook het kerkplein beter tot zijn recht komen.

De greppels van de twee majestueuze platanen worden vergroot en hun wortels zullen worden beschermd. De andere bomen, die al een paar keer werden gesnoeid, kunnen omwille van de hertekening van de weg niet worden behouden. In bredere greppels komen andere bomen met een dichter bladerdak.

Gebruik van nieuwe technieken

De centrale berm tussen Latinis en Korporaal Claes wordt 20 % méér doorlaatbaar. Via nieuwe technieken willen we ervoor zorgen dat het regenwater vlotter in de bodem kan doordringen en in het grondwater terecht komt in plaats van in het riool.

De voltooiing van het project is het volgende luik in de verfraaiing van de Bloemenwijk.

 

Werken in drie fases

Tussen Lambermont en Latinis van 18/10 tot 31/12

Op Latinis van januari tot maart 2022

Tussen Latinis en Korporaal Claes van maart tot mei 2022