Het energieverbruik van het gemeentebestuur daalt: kerncijfers

Gezien de enorm sterk gestegen energiekosten, werd de temperatuur in bestuurlijke gebouwen sinds oktober 2022 verlaagd. Sinds de thermostaat op 18° werd ingesteld, daalde het energieverbruik voor verwarming met:

  • 24 % in het gemeentehuis
  • 26 % in de gemeentescholen
  • 58 % in de voorzieningen van tennisclub Terdelt (vorige winter was de verwarming van de clubinfrastructuur goed voor 5 % van het totale gasverbruik van het gemeentebestuur!)
  • 57 % in de gemeentelijke serres (vorige winter was de verwarming van de serres goed voor 6 % van het totale gasverbruik van het gemeentebestuur!)
 

Interview de notre responsable énergie, Frédéric Goffart

« Van onze 14 fotovoltaïsche installaties is die van het CTR-gebouw met 740 m² de meest opmerkelijke. »

 
Als we alle afdelingen van het gemeentebestuur meerekenen, daalt het gasverbruik met 20 %!

Ook het elektriciteitsverbruik vertoont een dalende trend. Het verbod op elektrische verwarmingstoestellen en de 'ecologisch verantwoorde' gedragingen van het personeel werpen vruchten af!

Laten we op die ingeslagen weg doorgaan

Het gemeentebestuur is blij met die positieve resultaten, maar het blijft belangrijk die inspanningen verder te zetten. Dankzij ieders inbreng op elk niveau en door dagelijks de juiste reflexen en best practices te hanteren, kan onze energie-impact blijven dalen.

Op onderstaande affiche worden 10 eenvoudige handelingen opgesomd. Wanneer we die in de praktijk omzetten, zullen we nóg betere resultaten boeken.