Het Wijkcontract Stephenson gaat van start

Het Duurzame Wijkcontract (DWC) Stephenson werd gelanceerd in 2018. RenovaS, dat de DWC coördineert in opdracht van de gemeente Schaarbeek, heeft een team van specialisten samengesteld en lokalen geopend in de wijk om de inwoners te ontvangen. Voorstelling van het team en de projecten.

Vóór elk DWC stelt RenovaS een diagnose van de wijk om de behoeften te kunnen inschatten. De diagnose bracht 3 prioriteiten aan het licht.

1. Behoefte aan beplanting

De Stephensonwijk kampt met een tekort aan groene ruimtes. Een van de prioriteiten van het DWC is een park aanleggen voor de bewoners. Rémi Hache (in opdracht van de organisatie Jeunes Schaerbeekois au Travail, JST) versterkt trouwens het team van het DWC Stephenson: hij begeleidt de inwoners en denkt samen met hen na over de beplanting en verfraaiing van de wijk.

2. Sensibilisering voor de mobiliteit

In de Stephensonwijk beschikt RenovaS over twee lokalen waar de bewoners terechtkunnen (Vanderlindenstraat 153): een wijkantenne voor algemene informatie en een aangrenzend lokaal waar alternatieve mobiliteit gepromoot wordt.

3. Renovatie van de woonomgeving

Uit de diagnose van het DWC is gebleken dat veel inwoners van de wijk in verouderde woningen wonen. Architecte Bénédicte Genart organiseert in de antenne Stephenson elke woensdagvoormiddag permanenties voor renovatieadvies en hulp bij de verbetering van de huisvesting.

 “Ons team is sinds juli operationeel, vertelt projectleider van het DWC, Aziza Ezzedgui. Daniel Roland organiseert animaties voor inwoners en scholen. Arne Robbe coördineert de projecten van verenigingen en inwoners die de sociale cohesie bevorderen. Tot slot werkt huisvestingsadviseur Marion Kammler mee aan de projecten voor woningrenovatie. 

Info:

Antenne RenovaS van het DWC Stephenson Ouvert van 9u30 tot 17u
Vanderlindenstraat 153
02/227 62 10