Stephenson 2019-2023

Het duurzaam wijkcontract Stephenson 2019-2023, 12de wijkcontract op het grondgebied van Schaarbeek, ging van start in 2018 en zal klaar zijn eind 2023.

Dit duurzaam wijkcontract is gevestigd in Schaarbeek. De voorgestelde perimeter gaat van de punt van het Liedtsplein door de pare kant van de Gallaitstraat, daarna door de Van Ooststraat tot de ingang van het Verboekhovenplein en langsheen de spoorweg tot aan de Paleizenstraat en omsluit zo het stadsraster Stephensonstraat dat in Brussel-Stad ligt.

In deze perimeter vindt men 3 grote ruimten, het Paviljoenplein, het Stephensonplein en de vroegere moestuinen Infrabel langs de spoorweg.

 

 

Een openbaar onderzoek vond plaats van 13 september 2018  tot 12 oktober 2018.

Tijdens de hele duur van dit openbaar onderzoek zijn het ontwerp van programma en het milieueffectenrapport (MER) geraadpleegd.

 

De participatie gaat verder, aarzel niet om deel te nemen aan de:

  • algemene vergadering - AG) van de wijk, voor iedereen toegankelijk;
  • werkgroepen over de openbare ruimte, netheid,…;
  • participatiebudget;
  • wijkfeesten…

Vanaf 2019 zal een ploeg van RenovaS van 3 personen geïnstalleerd worden in de toekomstige wijkantenne en 1 architect-adviseur zal de wijk gedurende de 4 jaren van het duurzaam wijkcontract begeleiden.