Huurindexering: wat verandert er?

Een ordonnantie tot wijziging van het indexeringssysteem voor een periode van 12 maanden is op oktober 2022 in werking getreden. Het indexeringspercentage voor de huurprijzen zal voortaan variëren afhankelijk van de energieprestatie van het pand in kwestie. Er zijn eveneens nieuwe verplichtingen ingevoerd waaraan bij iedere indexering moet zijn voldaan.

De nieuwe ordonnantie beoogt steun te verlenen aan huurders die met de energiecrisis worden geconfronteerd en past volledig in het programma van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest om de renovatie van de Brusselse gebouwen te versnellen.

2 voorwaarden om de huurprijs te kunnen indexeren

  • De huurovereenkomst moet geregistreerd zijn.
  • Het EPB-certificaat van het verhuurde goed moet zijn voorgelegd aan de huurder

Een tijdelijke regeling voor de huurprijsindexering afhankelijk van de EPB

De indexering (zoals bepaald in artikel 224/2 van de Huisvestingscode):

  • De indexering mag voor 100% worden toegepast bij woningen met een EPB-certificaat van klasse A, B, C of D.
  • De indexering mag voor 50% worden toegepast bij woningen met een EPB-certificaat van klasse E.
  • De indexering zal worden geblokkeerd voor woningen met een EPB-certificaat F of G.

Dit tijdelijke indexeringssysteem geldt tot 13 oktober 2023. Het Gewest kan beslissen deze regeling te verlengen, afhankelijk van de sociaal-economische context.

INFO

Huisvesting.brussels
Vragen over de renovatie van uw huis? Neem contact op met RenovaS:
Renovas.be
info@renovas.be
02 215 85 16