Paleizenstraat 48: herhuisvesting van de bewoners en sluiting van het gebouw

De voorbije drie maanden wordt het gebouw aan de Paleizenstraat 48 (Schaarbeek) door steeds meer mensen bewoond, voornamelijk asielzoekers. Door de onmenselijke omstandigheden van de bewoning is een onhoudbare situatie ontstaan, zowel uit gezondheids- als uit veiligheidsoogpunt. Geconfronteerd met deze bewoning (die ongeziene proporties heeft aangenomen) en met de verslechterende situatie hebben de federale regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de gemeente Schaarbeek een plan opgesteld om de bewoners snel te herhuisvesten en het gebouw te ontruimen.

Evacuatie van het pand tegen 15/02

De bewoners een oplossing voor herhuisvesting aanbieden is de prioriteit. Fedasil verbindt zich ertoe de 700 asielzoekers (bijna alle bewoners) tegen 13/02 ander onderdak te bieden. Voor de andere bewoners zal het Brusselse Gewest oplossingen voor herhuisvesting voorstellen. De evacuatie zal afgerond zijn op 15/02, de datum waarop het gebouw met ondersteuning van de politie wordt ontruimd en afgesloten.

In de omgeving van het gebouw zal een voorziening voor medische en sociale begeleiding aanwezig zijn om de mensen die zich nog ter plaatse bevinden door te verwijzen. In het gebouw wordt ook een informatiecampagne georganiseerd om de bewoners te informeren over de evacuatieprocedures.

Op termijn wil het Gewest dit gebouw omvormen tot een opvangcentrum dat voldoet aan de normen inzake hygiëne, infrastructuur en veiligheid. Het gebouw wordt afgesloten om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren die nodig zijn om een kwetsbare en verzwakte doelgroep in goede omstandigheden te kunnen opvangen.

Contact

Kabinet van mevrouw Cécile Jodogne, wnd. burgemeester
burgemeester@1030.be
02/244 71 55