Parkeren: verschillende wijzigingen van kracht en gepland

In heel Schaarbeek zijn wijzigingen gepland voor het parkeren. Het college van burgemeester en schepenen heeft gekozen voor een eenvoudig en eenduidig parkeerbeleid dat de inwoners van Schaarbeek beschermt en tegelijk iets doet voor hun bezoekers. Hier vindt u meer informatie over de wijzigingen, die in twee fasen van kracht worden: de eerste wijzigingen gaan in op 15 juni, de rest volgt op 14 augustus.

Vanaf 15 juni 2023

  • Terugkeer van de veralgemeende groene zone

Vanaf 15 juni wordt de hele gemeente (met uitzondering van de winkelgebieden) opnieuw een groene zone waar iedereen die niet over een parkeerkaart beschikt, moet betalen om te parkeren. Deze veralgemening van de groene zone, ingevoerd in januari 2020, werd in januari 2023 opgeschort door de Raad van State. De gemeente heeft de situatie inmiddels geregulariseerd door de nodige administratieve aanpassingen door te voeren.

  • Hogere tarieven bij parkeermeters, applicaties en sms-berichten

Om te voldoen aan de gewestelijke regelgeving stijgen de tarieven bij parkeermeters, applicaties en parkeren via sms, net zoals de forfaitaire bijdragen.

  • Herinvoering van de VisitPass

Net als twee jaar geleden kan elk huishouden in Schaarbeek gratis bezoekerscodes bestellen bij parking.brussels. In 2023 wordt de inhoud van de VisitPass verdubbeld, met een keuze uit 10 codes voor een dag of 20 codes voor 4.30 uur parkeren. Gezien het succes van de actie van 2021 heeft de gemeente besloten er een jaarlijkse campagne van te maken: u zult dus elk jaar een gratis VisitPass kunnen bestellen.

   

Huidige prijsstelling  

Nieuwe prijsstelling    

Forfaitaire bijdrage voor 2 uur parkeren    

Rode zone (maximale duur 2 uur - 15 minuten gratis)  

40 € / 2u

1e half uur  

0,50 €  

0,90 €

2e half uur

1,50 €  

2,60 €

2e uur

3,00 €  

5,30 € 

Groene zone (onbeperkte duur)  

            35€/4u30   

1e half uur  

0,50 €  

0,90 €

2e half uur  

1,50 €  

0,90 €

2e uur  

2,00 €  

3,50 €  

Bijkomend uur

1,50 €  

2,60 €  

Vanaf 14 augustus 2023

  • Verhoging van de prijs van de tweede bewonerskaart per huishouden en afschaffing van de derde kaart

Opnieuw om te voldoen aan de gewestelijke regelgeving is de prijs van de tweede bewonerskaart voor een huishouden gestegen van 50 naar 120 euro. Bovendien zal een huishouden niet langer over drie bewonerskaarten kunnen beschikken. Er komt een overgangsperiode om de betrokken huishoudens de tijd te geven een andere oplossing te vinden. De prijs van de eerste bewonerskaart blijft ongewijzigd op 28 euro per jaar.

  • Twee uur gratis parkeren voor iedereen op woensdag en zaterdag in de groene zone

Goed nieuws voor grootouders die op woensdagmiddag op hun kleinkinderen passen en met de auto komen, of voor mensen die u op zaterdag bezoeken: op deze twee dagen van de week kunt u twee uur gratis parkeren. De praktische modaliteiten voor de registratie van uw nummerplaat moeten nog worden uitgewerkt met parking.brussels. Ze zullen u binnenkort via de verschillende gemeentelijke communicatiekanalen worden meegedeeld. De blauwe parkeerschijf zal echter niet meer geldig zijn.

Info