Parkeerkaarten

Sinds 1 januari 2020 werden de blauwe zones die nog aanwezig waren in Schaarbeek omgevormd tot groene zones.

Er zijn dus nog maar twee soorten zones: groene zones en rode zones.

Groene zones zijn betalende zones van onbeperkte duur, behalve voor de houders van vrijstellingskaarten (gemeente- of gewestelijke kaarten).

Rode zones zijn betalende zones van beperkte duur (max. 2u), behalve voor houders van vrijstellingskaarten voor dringende medische zorgverleners.

Voortaan is het gewestelijke agentschap parking.brussels verantwoordelijk voor zowel de uitreiking van de vrijstellingskaarten als de parkeercontrole.

Er bestaan verschillende soorten vrijstellingskaarten:

 • Gemeentekaarten voor:
  • Bewoners
  • Beroepsbeoefenaars
  • Scholen en kinderdagverblijven
  • Bezoekers
 • Gewestelijke kaarten voor:
  • Dringende medische zorgverleners
  • Thuiszorgverleners
  • Interventies.

Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een van deze kaarten te verkrijgen.

Bent u al in het bezit van een door de gemeente afgeleverde kaart? Geen nood, uw kaart blijft geldig tot het einde ervan en werd opgenomen in de database van parking.brussels.

NB: Parkeerkaarten voor personen met een handicap vormen een apart geval. Ze worden, onder bepaalde voorwaarden, afgeleverd door de federale overheidsdienst (meer info hierover >>>).

Gemeentekaarten

Iedereen die in Schaarbeek woont of een beroeps- of handelsactiviteit uitoefent met maatschappelijke zetel in de gemeente kan een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen.

Deze parkeerkaarten zijn geldig in de groene zone (niet in de rode zone).

Sinds 1 januari 2020 worden deze kaarten uitgereikt door het gewestelijke agentschap parking.brussels en gedematerialiseerd. U ontvangt dus geen papieren kaarten meer. De nummerplaten zijn opgenomen in een database.

Bewoners

Bewonerskaarten kunnen besteld worden voor 1 of 2 jaar. Het tarief hangt af van het aantal kaarten per gezin en de grootte van het voertuig.

BEWONERS
Geldig 1 jaar 1ste kaart 2de kaart 3de kaar
<4,9m 28€ 50€ 250€
>4,9m +120€ / /
/ / /

Andere voorwaarden:

 • Er kunnen per gezin niet meer kaarten worden toegekend dan er gezinsleden met een rijbewijs zijn.
 • Bewoners krijgen geen kaart voor voertuigen van 3,5 ton en meer.

Autodelen tussen particulieren

Deze kaart wordt toegekend aan Schaarbeekse gezinnen die een voertuig delen tussen minstens 3 particulieren, waarvan er minstens twee gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het delen moet geformaliseerd worden via een gespecialiseerd platform.

Beroepsbeoefenaars

Deze kaart is bestemd voor zelfstandigen en ondernemingen die hun maatschappelijke of uitbatingszetel in Schaarbeek hebben.

De kaart is een jaar lang geldig en wordt door de onderneming verdeeld onder zijn personeel, volgens de eigen regels. Het tarief hangt af van het aantal kaarten dat aan elk bedrijf wordt toegekend, de geldigheidsuren van de kaart en de lengte van het voertuig.

 

Er kan geen vrijstellingskaart worden aangevraagd voor een bedrijfswagen langer dan 4,9 m indien het bedrijf niet is gevestigd op het grondgebied van Schaarbeek.

  BEROEPSBEOEFENAARS
Tot Geldig 1 jaar 1-5 kaarten 6-20 kaarten 21-30 kaarten extra kaart
18:00 <4,9m 200€ / kaart 300€ / kaart 600€ / kaart 800€ / kaart
>4,9m 300 / kaart 500€ / kaart 750€ / kaart 850€ / kaart
21:00 <4,9m 400€ / kaart 600€ / kaart 1200€ / kaart 1600€ / kaart
>4,9m 600€ / kaart 1000€ / kaart 1500€ / kaart 1700€ / kaart

Er kan geen vrijstellingskaart worden aangevraagd voor een bedrijfswagen langer dan 4,9 m indien het bedrijf niet is gevestigd op het grondgebied van Schaarbeek.

Scholen en kinderdagverblijven

Deze kaart is bedoeld voor elke instelling die door een gemeenschap wordt georganiseerd, erkend of gesubsidieerd, en voor openbare kinderdagverblijven waar inkomensgebonden tarieven gelden.

De kaart is een jaar lang geldig en kost € 75. Ze moet worden aangevraagd door het hoofd van de instelling of zijn vertegenwoordiger en moet vergezeld zijn van een plan inzake schoolvervoer (of een gelijkaardig document).

Bezoekers (1 dag)

Deze bezoekerscodes, vroeger "kraskaarten” genoemd, hebben voortaan de vorm van codes die via sms moeten worden geactiveerd. Ze worden enkel verkocht aan inwoners of ondernemingen in Schaarbeek, die ze ter beschikking kunnen stellen van hun bezoekers.

Geldigheid: 1 dag (van 9 tot 21 uur) – alleen in groene zones

Niet geldig voor de volgende voertuigen: autobussen, autocars, kranen, takelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens, opleggers, landbouwvoertuigen

Tarief: € 5 per dag.

De jaarlijkse limiet is 100 codes per gezin of onderneming.

Gewestelijke kaarten

Deze kaarten zijn geldig in de 19 gemeenten van Brussel en betreffen twee categorieën van personen:

 • Zij die een medische of diergeneeskundige activiteit uitoefenen
 • Zij die aantonen dat ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende prestaties moeten verrichten bij de uitoefening van hun beroep

Dringende medische zorgverleners

Geldigheid: 1 jaar in alle zones

Tarief: 200€/jaar

Voor wie?

 • Huisartsen
 • Kinderartsen die dringende medische zorgen moeten toedienen

Thuiszorgverleners

Geldigheid: 1 jaar in groene zones

Tarief: 75€/jaar

Woor wie?

 • Zorgverleners die verbonden zijn aan organisaties erkend door de Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissies en door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, of die worden erkend door een beroepsfederatie van zorgverleners.

Interventies

Geldigheid: 1 maand in groene zones

Tarief: 90€/maand

Voor wie?

 • Natuurlijke of rechtspersonen die kunnen aantonen dat hun interventie door hun beroep vereist is in verschillende parkeersectoren in het Gewest.

Praktische informatie

Antenne van parking.brussels : 12, Colignonplein op de hoek met de Verwéestraat )
0800 35 678

Openingsuren:

 • Maandag : 8u30-12u30
 • Dinsdag: 8u30-12u30 / 14u-16u30
 • Woensdag: 8u30-12u30
 • Donderdag: 14u-19u
 • Vrijdag: 8u30-12u30.

 

Parkeerkaarten voor personen met een handicap

Een parkeerkaart voor personen met een functiebeperking geeft de toestemming voor:

 • het parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een functiebeperking (aangeduid met een blauw kenteken uitgebeeld met een persoon in rolstoel);
 • het parkeren voor onbeperkte duur in de groene zones;
 • het parkeren gedurende 2 uur in de rode zones (met parkeerschijf).