Parkeerkaarten

Vanaf 1 januari 2020 vereenvoudigt de gemeente haar parkeersysteem.
De blauwe zones zal groene zones worden.
Het beheer van uw parkeerkaarten zal aan Parking Brussels overgedragen worden.
Binnenkort meer info

Gemeentelijke kaarten

Iedereen die gedomicilieerd is in Schaarbeek of er een professionele of handelsactiviteit uitoefent met hoofdkantoor in de gemeente, kan een gemeentelijke parkeerkaart krijgen.

De gemeentelijke parkeerkaarten zijn overal geldig, behalve in de rode zones.

 

Bewoners kaart

Geldigheid: 1 jaar.

brochure Stationner à Schaerbeek
  • 1ste kaart : 28 €
  • 2de kaart : 50 €
  • 3de kaart : 250 €

Opmerkingen:

Voor voertuigen die langer zijn dan 4,9 meter wordt het basistarief verhoogd met 120 euro (max. 1 kaart per gezin).

Er kunnen per gezin niet meer kaarten worden toegekend dan er gezinsleden met een rijbewijs zijn.

Er wordt geen bewonerskaart afgegeven voor voertuigen van meer dan 3,5 ton.

Er wordt geen bewonerskaart afgegeven voor bedrijfswagens van meer dan 4,9 meter, indien het hoofdkantoor van de onderneming zich niet op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek bevindt.

Bewonerskaart voor "autodelen onder particulieren"

Deze kaarten worden afgegeven aan Schaarbeekse gezinnen die gebruikmaken van een voertuig dat gedeeld wordt door minstens drie particulieren, waarvan er minstens twee gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het autodelen moet worden geformaliseerd via een gespecialiseerd platform.

 

Bezoekers

Geldigheid: 1 dag van 9.00 tot 21.00 uur in groene en blauwe zones

Bundeltjes met 5 parkeerkaarten om te krassen: €25

Uitsluitend te koop voor inwoners van Schaarbeek of bedrijven met hoofdkantoor of hoofdvestiging te Schaarbeek.

De vrijstellingskaarten “bezoeker” zijn niet geldig op de volgende voertuigen: autobus, autocar, kraan, takelwagen, aanhangwagen, landbouwvoertuig, vrachtwagen en oplegger.

ticket à gratter

Scholen en kinderdagverblijven

Deze kaart is bedoeld voor elke instelling die door een gemeenschap wordt georganiseerd, erkend of gesubsidieerd, en voor openbare kinderdagverblijven waar inkomensgebonden tarieven gelden.

De kaart is een jaar lang geldig en kost € 75. Ze moet worden aangevraagd door het hoofd van de instelling of zijn vertegenwoordiger en moet vergezeld zijn van een plan inzake schoolvervoer (of een gelijkaardig document).

Aanvragen moeten aan de dienst Parkeren worden gericht, via het online formulier.

Professionele kaarten

Deze kaart is bestemd voor zelfstandigen en bedrijven die hun maatschappelijke of uitbatingszetel in Schaarbeek hebben.

De kaart is een jaar lang geldig en wordt door het bedrijf verdeeld onder zijn personeel, volgens de eigen regels. Het tarief hangt af van het aantal kaarten dat aan elk bedrijf wordt toegekend, de geldigheidsuren van de kaart en de lengte van het voertuig.

Tarief

Geldig tot Tarief volgens het aantal kaarten
  <-------> 1-5 kaarten 6-20 kaarten 21-30 kaarten per extra kaart
18:00  < 4,9 m  200€/kaart  300€/kaart  600€/kaart  800€/kaart
   > 4,9 m  300€/kaart  500€/kaart  750€/kaart  850€/kaart
21:00  < 4,9 m  400€/kaart  600€/kaart  1200€/kaart  1600€/kaart
   > 4,9 m  600€/kaart  1000€/kaart  1500€/kaart  1700€/kaart

Gewestelijke kaarten

Voor medische beroepen, dierenartsen en onafhankelijke hulpverleners die actief zijn in de 19 Brusselse gemeenten bestaan er gewestelijke parkeerkaarten.

 

Parking Brussels
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
Groen nummer (gratis) : 0800 35 678
Email : info@parking.brussels
website : http://parking.brussels/nl

 

Dringende medische hulpverlening

Geldigheid : 1 jaar in alle zones

Tarief : 200 €

Deze vrijstellingskaart wordt toegekend aan huisartsen en kinderartsen die dringende medische zorgen moeten toedienen.
De kaart moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden gelegd.  Ook de vermelding “in interventie” en de parkeerschijf met het ;aankomstuur van de zorgverlener moeten zichtbaar zijn. 

 

Medische zorgverleners aan huis

Geldigheid : 1 jaar in de groene, blauwe en ‘evenementenzone’

Tarif : 75 €

Deze kaart wordt toegekend aan zorgverleners die verbonden zijn aan organisaties erkend door de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, of die worden erkend door een beroepsfederatie van zorgverleners.

De vrijstellingskaart moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden gelegd. Ook de vermelding "in interventie" en de parkeerschijf met het aankomstuur van de zorgverlener moeten zichtbaar zijn.

 

Interventie

Geldigheid : 1 maand (90 €/maand)

Tarief : 90 €

Deze kaart wordt uitgereikt aan natuurlijke of rechtspersonen die kunnen aantonen dat hun interventie door hun beroep vereist is in verschillende parkeersectoren in het Gewest .

 

Speciale parkeerkaarten voor gehandicapten

Speciale parkeerkaarten voor gehandicapten geven de toestemming voor:

  • het parkeren op uitsluitend voor personen met een functie beperking voorbehouden parkeerplaatsen (aangeduid door een witte P-sein op blauwe achtergrond met de tekening van een gehandicapte in een rolstoel);
  • het parkeren voor onbeperkte duur in de blauwe en groene zones;
  • het parkeren tijdens 2 uren in de rode zones (met de parkeerschijf).