Schaarbeek werkt zijn Lichtplan bij

Het allereerste Lichtplan, dat in 2000 werd opgesteld, werd al een keer herzien in 2011. Sindsdien hebben de klimaat- en de energiecrisis de manier veranderd waarop steden hun straten ’s nachts verlichten. Daarnaast zorgen belangrijke technologische ontwikkelingen ervoor dat er nu ook ledbronnen en dimmers gebruikt kunnen worden. Dit strategische document moest dus worden bijgewerkt!

In 2023 werd een diagnose opgesteld van het grondgebied van de gemeente, aangevuld met de resultaten van participatieve initiatieven waarbij bewoners konden aangeven hoe ze de openbare ruimte ’s nachts benutten. Daaruit bleek de wens om warmer licht te verkiezen, de intensiteitsniveaus zoveel mogelijk te beperken, het unieke karakter van de verschillende wijken van Schaarbeek te bewaren en de biodiversiteit te behouden.

In het nieuwe Lichtplan, dat eind 2023 werd goedgekeurd, werd bijzondere nadruk gelegd op het versterken of creëren van unieke ruimtes, referentiepunten in onze gemeente die gemarkeerd moeten worden met hun eigen verlichtingssfeer. Het gaat onder meer om pleinen, pleintjes en parken, maar ook om bepaalde muren en doorgangen.

En hoe zit het met de biodiversiteit?

Een ander aspect van het Lichtplan is de creatie op langere termijn van een duistere zone om de biodiversiteit te behouden. Dit gebied moet geïntegreerd worden op gewestelijke schaal, onder meer via het Josaphatpark, met maatregelen om de flora en fauna te behouden. In de eerste plaats zal het erom gaan de intensiteit van de verlichting te beperken en het aantal lichtpunten te verminderen.

INFO

Lichtplan