Schaarbeekse Haard investeert in Helmet

Bij de Schaarbeekse Haard staan de huurders centraal. Vijfenveertig gezinnen hebben hun intrek genomen in een gloednieuw appartement in Helmet en er zitten nog heel wat nieuwe projecten in de pijplijn: in deze wijk, die volop in ontwikkeling is, worden momenteel nog 38 gebouwen onder handen genomen. Deze projecten maken deel uit van een ambitieus plan om 840 woningen die eigendom zijn van de Schaarbeekse Haard te renoveren, waaronder 237 in Helmet.

 

Légende VDB avant après : L’immeuble Van Droogenbroeck pendant la démolition et après sa reconstruction.
VDB: Het Van Droogenbroeckgebouw tijdens de afbraak en na de heropbouw.

 

Nieuwbouw

Begin juli verhuisden 18 gezinnen naar een nieuw gebouw op de hoek van de Helmetsesteenweg en de Van Droogenbroeckstraat. Dit project van de Schaarbeekse Haard, dat in totaal zo'n 4 miljoen euro kostte, werd speciaal bedacht op maat van grote gezinnen. De helft van de woningen heeft 3 slaapkamers en sommige zijn aangepast voor personen met beperkte mobiliteit.

Op het gelijkvloers werd een grote gemeenschappelijke ruimte ingericht, waar een afdeling van de Schaarbeekse Haard haar intrek zal nemen en permanenties zal organiseren. Deze buurtantenne van de Haard zal dus snel kunnen inspelen op de concrete noden van de bewoners ter plaatse. Het lokaal zal ook ter beschikking worden gesteld van verenigingen of bewoners voor groepsactiviteiten.

Meer projecten op stapel

In februari 2021 werd een ander gebouw op de hoek van de Helmetsesteenweg en de Raafstraat in gebruik genomen door 9 alleenstaande of begeleide senioren. In de gemeenschappelijke ruimte van dit gebouw heeft de vereniging Métiss'Ages haar thuisbasis. Dit ontmoetingscentrum organiseert onder meer solidariteitsactiviteiten voor de buurtbewoners.

 

En février 2021, le Foyer Schaerbeekois a inauguré un immeuble à l’angle de la chaussée de Helmet et de la rue du Corbeau.
In februari 2021 werd een gebouw van de Schaarbeekse Haard ingehuldigd op de hoek van de Helmetsesteenweg en de Raafstraat.

 

Dit jaar werden ook 32 woningen in de Fernand Séverinstraat gerenoveerd, bovenop de 28 woningen die de Schaarbeekse Haard in 2020 al in de Helmetwijk had vernieuwd!

Info

Schaarbeeksehaard.be >>>

Terugblik op de inhuldiging van het Van Droogenbroeckgebouw >>>

 

 

Episol en de Schaarbeekse Haard doorbreken onzekerheid en isolement

Sociale kruidenier Episol ijvert voor voedselzelfstandigheid voor al wie in onzekere omstandigheden leeft, met onder meer ook animaties voor de bewoners van de Helmetwijk. De vereniging heeft sinds juli 2018 een stek gevonden in een gebouw van de Schaarbeekse Haard, dat in de loop van 2021 volledig gerenoveerd moest worden. De Schaarbeekse Haard bood de vereniging daarom een nieuwe locatie aan, in de Helmetsesteenweg 44-48. De verhuis ging door in mei, mede dankzij de inzet van de directeur van Episol, Carmen Sanchez.

Door deze nieuwe lokalen aan te bieden, blijft de Haard Episol steunen en ijveren voor meer solidariteit, ontmoeting en uitwisseling.

 

EPISOL