Onverkocht? Niet verloren 2019

“Onverkocht? Niet verloren”: u kent ongetwijfeld dit gemeentelijk project om onverkochte verse voedingsmiddelen op te waarderen. Op dit vlak speelt de gemeente Schaarbeek een voortrekkersrol: sinds januari 2018 recupereert Mohib Mohibullah, een medewerker van de gemeente, onverkochte producten van supermarkten en de vroegmarkt om ze te verdelen onder lokale verenigingen. In bijna twee jaar tijd zijn de inzamelingscijfers zeer positief!

Op enkele jaren tijd heeft “Onverkocht? Niet verloren” het mogelijk gemaakt om meer dan 45 ton verse voedingsproducten te herverdelen. Van januari tot half oktober 2019 verdeelde de gemeente bijna dertig ton voeding (zie grafiek hiernaast) onder kansarmen in Schaarbeek.

Meer dan 1.000 geholpen mensen!

Een tiental organisaties voor voedselhulp en gemeenschapscentra van partners hebben gebruikgemaakt van deze voedselhulp. In totaal komt het project “Onverkocht? Niet verloren” bijna 320 gezinnen ten goede (meer dan 1.000 rechtstreeks geholpen personen).

Sinds 2018 hebben meer dan honderd kwetsbare personen deelgenomen aan een van de twaalf initiatieworkshops rond gezond koken, zero waste en tegen verspilling. Voor de eindejaarsfeesten van 2018 namen meer dan honderd deelnemers deel aan een solidair banket.

Onze expertise doorgeven

Schaarbeek wil een beweging creëren die haar grondgebied overstijgt en het project na 2020 een nieuwe visie geven. Daarom neemt de gemeente deel aan de werkgroep LOCO (Logistique Collaborative in het Brussels Gewest) rond voedselhulp, onder leiding van de Fédération des Services Sociaux (FDSS).

 

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Grootstedenbeleid