Plaatsen voor PBM: hoffelijkheid en respect

Parkeren in de stad is nu al een probleem. Stelt u zich eens de lijdensweg van personen met beperkte mobiliteit (PBM) voor. De Politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Sint-Joost en Evere) licht de goede en slechte praktijken ter zake toe.

Parkeert u op een parkeerplaats voor PBM, zelfs al is het maar voor 2 minuten? Een heel slecht idee… U begaat niet alleen een strafbare overtreding, maar brengt ook mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen in moeilijkheden en gevaar. De burgers die recht hebben op deze specifieke plaatsen, moeten over een kaart beschikken waaruit die moeilijkheden blijken. Gebruik voor deze kaart het contactformulier op de website van de federale overheidsdienst sociale zekerheid of bel het gratis nummer 0800/987 99.

De PBM-kaart bestaat in twee versies: de ene van onbepaalde duur, de andere met een vervaldatum. Opgelet, deze laatste wordt niet automatisch verlengd.

Misbruik kan bestraft worden

Over deze titel beschikken laat u ook niet toe om naar eigen goeddunken te handelen. Kopieer nooit een PBM-kaart. Dit wordt beschouwd als misbruik. Als een van uw dierbaren een kaart heeft en overlijdt, gebruik zijn/haar toelating dan ook niet. Stuur ze terug naar de FOD Financiën. Als hij/zij had gevraagd om een PBM-plaats voor de woning te installeren, verwittig dan de gemeente om deze te schrappen.

Welke sancties?

Parkeert u zonder een geldige kaart, dan riskeert u een boete van € 110. Misbruikt u een kaart? Er zal een proces-verbaal worden opgesteld, met daarbij een schrapping van de kaart voor 6 maanden. Besef ook dat een takelwagen uw wagen kan wegslepen. Respecteer de PBM-plaatsen, zo garanderen we een gemeente die voor iedereen toegankelijk is!