"S Tickets" om mensen in nood te helpen

In het kader van de huidige gezondheidscrisis werd op 31 maart op voorstel van de minister voor Maatschappelijke Integratie dringende voedselhulp goedgekeurd voor het doelpubliek van de OCMW's. Het OCMW van Schaarbeek heeft ervoor gekozen om die hulp toe te kennen in de vorm van voedselcheques, ook wel sociale tickets of "S Tickets" genoemd.

Het doel is om extra bijstand te verlenen als aanvulling op de voedselpakketten die al in de gemeente worden verdeeld. Al wie voedselhulp nodig heeft, kan met de cheques op een waardige manier zijn of haar boodschappen doen in om het even welke supermarkt.

Het gebruik van papieren cheques, die door de onderneming Edenred worden uitgegeven, biedt het OCMW de garantie dat de middelen die aan de begunstigden worden toegekend, uitsluitend worden gebruikt om voedingsmiddelen te kopen. Het departement Sociale Actie van het OCMW van Schaarbeek heeft verschillende doelgroepen geïdentificeerd, waaronder eenoudergezinnen in een onregelmatige situatie.

Afhankelijk van de vraag en de beschikbare cheques overweegt het OCMW deze bijstand uit te breiden naar andere groepen.