Jeugdraad

De Jeugdraad geeft Schaarbeekse jongeren van 16 tot 25 jaar de kans om zich in te zetten voor hun gemeente.

Wat is de Jeugdraad precies?

De Schaarbeekse Jeugdraad is samengesteld uit jongeren die door en voor jongeren gekozen zijn en vormt een afspiegeling van de wijken en de diversiteit van de gemeente.

De raad vervult verschillende taken:

  • de stem van de Schaarbeekse jongeren laten horen over thema's die hen aanbelangen;
  • concrete projecten uitvoeren met de steun van de vzw Jeune et Citoyen en de gemeente;
  • de gemeentelijke verkozenen interpelleren.

De jongeren worden verkozen voor een termijn van twee jaar en komen een- of tweemaal per maand samen, op woensdagnamiddag of zaterdag. Tijdens de vergaderingen stellen ze ideeën voor, debatteren ze en nemen ze beslissingen. Het is ook een gelegenheid om andere jongeren te ontmoeten, of ze nu lid zijn van de raad of niet.

Ik wil deelnemen!

Je woont in Schaarbeek, je bent tussen 16 en 25 jaar oud en je wilt je inzetten voor je gemeente? Word lid van de Jeugdraad om je stem te laten horen!

Hoe ga je te werk? Download het inschrijvingsdossier, vul het in en stuur het uiterlijk op 15 oktober 2022 naar conseiljeunes@1030.be. Ben je minderjarig? Voeg dan een ouderlijke toestemming toe en laat deze ondertekenen door een van je ouders.

De Jeugdraad wordt georganiseerd door de Franstalige Jeugddienst. Nederlandstalige jongeren zijn welkom, maar alle schriftelijke en mondelinge uitwisselingen gebeuren in het Frans

Geef tijdens de Paroles de Jeunes vergadering uw mening over de oprichting van de Jeugdraad, over de vorm en de werking ervan, over de belangrijke thema's die moeten worden besproken.