Politiecollege en Politieraad

Het Politiecollege

Het Politiecollege oefent dezelfde bevoegdheden uit als het College van Burgemeester en Schepenen wat het beheer van de politiezone betreft.

Het bestaat uit de drie Burgemeesters van de drie gemeenten die samen de politiezone Brussel-Noord (Polbruno) vormen. Het college vergadert één keer per week.

Bezoek de website van de politiezone Polbruno voor meer informatie.

De Politieraad

De Politieraad bestaat uit 25 gemeenteraadsleden uit de drie gemeenten van de politiezone Polbruno. 17 van hen komen uit Schaarbeek.

Bezoek de website van de politiezone Polbruno voor meer informatie over de gemeenteraadsleden die de Politieraad vormen en hun bevoegdheden.