Schoolstraten: hoe staat het na ruim een jaar?

Maandag 10 februari. Een nieuwe schoolstraat gaat van start, deze keer in de Grote Bosstraat aan Ecole 10. Welke positieve bijdrage leveren deze schoolstraten na meer dan een jaar werking voor leerlingen, ouders en scholen?

In 2018 was Schaarbeek met de test van 3 schoolstraten voorloper in Brussel. Hoe staat het met onze schoolstraten na ruim een jaar? De dienst mobiliteit heeft een stappenplan ontwikkeld en begeleidt de scholen bij de testfase. Scholen die het hele schooljaar verder doen, krijgen financiële steun.

3 operationele schoolstraten

Krijgt de test een negatieve evaluatie dan wordt het dossier opnieuw bekeken en de omkadering aangepast. Drie straten zijn ondertussen operationeel met algemene voldoening (Foucart-, Verwée-, Claesstraat), twee straten zijn goedgekeurd maar moeilijk operationeel (Groen- en Broederschapstraat). Twee straten zijn getest maar vragen een nieuwe aanpak (Impens- en Vandenbusschestraat). Voor de nieuwe aanpak is ondersteuning cruciaal, zoals nu in de Grote Bosstraat samen met BRAL (Stadsbeweging voor Brussel) en de VUB.

Voor Schaarbeek is elke school belangrijk. Daarom verlenen we ook onze medewerking aan de Brusselse bouwmeester die met het ‘pilootproject Paviljoen’ een prototype ontwikkelt zodat de buurt van elke school kindvriendelijk wordt. Want één ding is zeker: schoolomgevingen moeten veiliger, gezonder en aangenamer!’