Site Van Oost in een nieuw jasje

2 nieuwe scholen (Magritte voor de Franstaligen, Paviljoen voor de Nederlandstaligen) en een nieuwe sportzaal: een hele wijk werd in een nieuw jasje gestoken. De herinrichting van site Van Oost, een van de laatste stadskankers van Schaarbeek, was een ambitieus en innovatief project. Deze uitdaging werd met succes aangegaan.

Op de plaats van een verlaten fabriek staan nu moderne, kleurrijke gebouwen vol leven. Sinds begin mei lopen er al de eerste leerlingen school. Op termijn zullen 650 Franstalige en 250 Nederlandstalige kinderen terecht kunnen in de gloednieuwe lokalen. Ze kunnen er beschikken over een van de grootste sportzalen van de gemeente, die ook toegankelijk zal zijn voor de buurtbewoners.

Voorzien in de verwachtingen van de buurtbewoners

Het was om meer dan één reden een belangrijk project voor Schaarbeek. De nieuwe site ligt in een zeer dichtbevolkte wijk met tal van behoeften. Sport, scholen… Het project voorziet in de verwachtingen van de bewoners.

Een van de belangrijkste verwachtingen is ongetwijfeld kwaliteitsonderwijs. Dat de Brusselse bevolking groeit, is algemeen bekend. Kwaliteitsonderwijs voorzien voor onze kinderen is een grote bekommernis van Schaarbeek. We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van de infrastructuur bevorderlijk is voor de ontwikkeling en opleiding van de kinderen. Met dit project leveren we het bewijs dat alle wijken van Schaarbeek dezelfde aandacht genieten.

Een relevant kwaliteitsproject

De financiële inspanningen voor deze nieuwe, passieve gebouwen die uitgerust zijn met zonnepanelen, werden verdeeld tussen de gemeente Schaarbeek, de Federatie Wallonië-Brussel, AGION, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Gewest. Dat de verschillende subsidiërende overheden Schaarbeek steunden bij de realisatie van dit project bewijst de relevantie en kwaliteit ervan. En hun enthousiasme is aanstekelijk. De nieuwe directeur, de onderwijzers en de leerlingen stonden te popelen van ongeduld om aan het nieuwe schooljaar te beginnen.

De nieuwe scholen Magritte en Paviljoen illustreren de heropleving van de gemeente: het zoveelste bewijs dat Schaarbeek het almaar beter doet en haar inwoners een nieuwe levenskwaliteit biedt.