Sorteren doen we overal, zelfs in het Josaphatpark!

Voor heel wat mensen is thuis sorteren een automatisme geworden. Als we echter door de gemeente lopen, wordt sorteren al heel wat moeilijker. Er zijn immers te weinig aangepaste vuilnisbakken. Om dat probleem aan te pakken, lanceert Schaarbeek een pilootproject met Leefmilieu Brussel, Net Brussel en Fost Plus: een heel jaar lang worden er in het Josaphatpark sorteerbakken geplaatst.

De gemeente heeft onlangs tien sorteereilanden aangelegd op de drukste plaatsen in het Josaphatpark. Op die plaatsen worden glas en pmd gerecycleerd. Er is bewust niet gekozen voor het sorteren van papier. Uit ervaring weten we immers dat het weggegooide papier en karton in de parken meestal vervuild is en dus niet gerecycleerd kan worden.

De tien sorteereilanden zijn een aanvulling op de ongeveer zeventig vuilnisbakken in het park. Als het project een succes wordt, overweegt Schaarbeek om alle vuilnisbakken van het park door sorteereilanden te vervangen.

Dit proefproject van de gemeente, dat deel uitmaakt van onze #Schaarbeekinhetnet-campagne, toont de ambitie van onze gemeente op het vlak van duurzame ontwikkeling en recyclage. Het project zet het volledig ecologische beheer van het Josaphatpark nog extra kracht bij.

Vuilnisbakken 'Made in Schaarbeek'

De sorteereilanden moesten zichtbaar zijn en binnen de esthetiek van het park passen. Missie geslaagd met een duurzaam 'Made in Schaarbeek'-model uit behandeld hout. Het unieke prototype werd ontwikkeld met de gemeentelijke schrijnwerkerij. De sigarettendover zorgt ervoor dat rokers hun sigarettenpeuken in de vuilnisbak voor restafval kunnen weggooien. Kinderen worden ook niet vergeten: er worden ludieke vuilnisbakken geplaatst op de speelplaats bij het dierenverblijf.