Valken

Het slechtvalkenpaar genesteld op de torenspits van het gemeentehuis heeft eieren gelegd.

Tijdens een controlebezoek op 13 april 2021 aan de torenspits van het gemeentehuis werd vastgesteld dat het slechtvalkenpaar dat er genesteld is zich daadwerkelijk zou voortplanten. Vaststelling: drie eieren gelegd

Op 27 april waren er nog steeds geen eieren uitgekomen, terwijl op andere plaatsen in België wel geboorten werden vastgesteld tussen 10 en 15 april.

Daarop werd besloten het paar met rust te laten en niet meer te storen dan nodig was om het broeden te kunnen opvolgen.

En goed nieuws: in de namiddag van 21 mei ontdekten de teams drie jongen die oud genoeg waren (+/- 3 weken) om geringd te worden. Het zijn drie vrouwtjes.

Van het bezoek werd ook gebruikgemaakt om etensresten te analyseren: huisduif, spreeuw, gierzwaluw, halsbandparkiet, ... en houtsnip (ongetwijfeld een vogel die in zijn trek gestoord werd).

En dan bleek ook nog dat de moeder niet dezelfde was als de vorige jaren! Aan de hand van haar ring kon worden vastgesteld dat ze op 6/06/2018 geringd werd op de Christus Koningkerk in Hoboken (Antwerpen) in een nest van drie.

Een nieuw koppel dus.

De pasgeborenen in beeld >>>

De pasgeborenen in video >>>

Meer info:

www.fauconspourtous.be

BeBirds : https://odnature.naturalsciences.be/bebirds/fr/