Bijen in de stad

Weiden vol bloemen aanleggen, afstand doen van pesticiden... De stad wordt een schuilplaats voor bijen en andere insecten die bestuiven.

Bijenroute Schaarbees

Bijenroute Schaarbees, wat is dat voor iets?

"Schaarbees" is niets anders dan de aanleg van een plantencorridor tussen het Colignonplein en de Louis Bertrandlaan, via een aantal wijken die populaties wilde bijen herbergen. Door de juiste inrichting van delen van de openbare ruimte kunnen bijen zich makkelijker verplaatsen en vinden zij over heel het traject kost en inwoon.
 

Wilde bijen in dienst van de mens

Het Brussels Gewest telt meer dan 200 soorten wilde bijen en iets meer dan de helft daarvan komt in Schaarbeek voor! Wilde bijen zijn niet zo bekend als honingbijen. Ze maken geen honing maar spelen een cruciale rol in ons voedselsysteem aangezien ze net als honingbijen bloemen bestuiven!
 

Bestuiving en voeding

Door hun bestuivend werk bevorderen bijen de productie in veel teelten die het van hun bloemen moeten hebben: fruitbomen, kleinfruit, productie van zaden en olie… Bijen spelen dus een vitale rol in onze voeding. Op Europese schaal hangt 80% van de teelten rechtstreeks of onrechtstreeks samen met bestuiving door insecten.

 

Hoe help je wilde bijen?

  • Inwoon: wilde bijen bewonen een uiteenlopende reeks biotopen en elke soort heeft haar eigen nestgedrag. Solitaire bijen nestelen in allerlei openingen die ze aantreffen, zoals holle stengels of gaten in muren, maar de meeste graven gangen in de grond en zelfs onder stoeptegels.
  • Kost: alle bijen voeden zich met wat ze in bloemen vinden. Door plantengroei in je omgeving te bevorderen, geef je bijen de kans zich te voeden met de nectar en het stuifmeel van die planten, maar ook vogels, kleine zoogdieren en wij mensen kunnen zich te goed doen aan de vruchten en zaden ervan.
abeilles et pollinisation

 

 

Hoe gaat u te werk?

Iedereen kan helpen om de bijen en de biodiversiteit in stand te houden! Hoe?

  • Geen pesticiden gebruiken
  • Hoekjes in je tuin laten verwilderen
  • Bomen en bloemen planten, en kiezen voor inheemse en nectarrijke planten
  • Een insectenhotel plaatsen
  • Kiezen voor planten die vroeg en laat in het jaar bloeien

Nog meer ideeën op: www.levedebijen.be

abeille sur fleur

De Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar, een invasieve uitheemse soort, heeft zich wel degelijk in Brussel gevestigd. Dit roofinsect heeft het op bijen gemunt en baart imkers en natuurliefhebbers daarom zorgen. Hoe herken je dit insect en vooral, hoe ga je ermee om?

Hoe reageren?

  • Ziet u een Aziatische hoornaar vliegen of zich voeden? Neem een duidelijke foto (denk om uw veiligheid!) en geef uw waarneming door via de website waarnemingen.be of via de mobiele applicatie iObs. De identificatie kan dan door specialisten worden bevestigd en er wordt een waarschuwing naar Leefmilieu Brussel gestuurd.
  • Ziet u een nest Aziatische hoornaars? Als het voldoet aan de identificatiecriteria, neem dan rechtstreeks contact op met de brandweer door het nummer 112 te bellen. Alleen brandweerlieden mogen Aziatische hoornaarnesten neutraliseren met insecticiden en de juiste uitrusting.
  • Wordt uw bijenkast aangevallen? Geef uw observatie door zoals hierboven beschreven om de autoriteiten te informeren.

Ga zeker niet zelf aan de slag met zelfgemaakte voorjaarsvallen (bier, wijn, grenadine enz. om koninginnen te doden): deze manier van vangen is nutteloos, ondoeltreffend en zelfs contraproductief en gevaarlijk voor wilde dieren (omdat de vallen niet selectief zijn). Deze vallen kunnen beschermde soorten schaden en kunnen u dus ook een boete opleveren!