Het voederen van dieren is verboden

Overeenkomstig het Algemeen Politiereglement is het ten strengste verboden wilde dieren te voederen in openbare ruimten en plaatsen, met inbegrip van groene ruimten.

Eenden voeren, restjes brood aan duiven geven... klinkt leuk, maar het is slecht voor de dieren om de volgende redenen:

  • De voortplanting van deze dieren neemt toe.
  • Het ecologisch evenwicht wordt verstoord.
  • Menselijk voedsel is niet geschikt voor dieren en kan ziekte en sterfte veroorzaken.
  • Voedsel dat niet door de dieren wordt opgegeten, hoopt zich op de bodem van het vijverwater op. Dit zorgt voor de ontwikkeling van algen en bacteriën, die dodelijk kunnen zijn voor in het wild levende dieren en zuurstof aan het water onttrekken.
  • Schade aan gebouwen (voederen van duiven).
  • Trekt ratten en ander ongedierte aan (insecten, kakkerlakken, vliegen, enz.).

Uitzonderingen

Er zijn echter enkele uitzonderingen, zoals het voederen van vogels bij vriesweer en het voederen van zwerfkatten.

Voor in het wild levende vogels geldt dat van 1 november tot 1 april alleen kleine zangvogels mogen worden gevoerd in een privé-ruimte in een gesloten voederbak die niet toegankelijk is voor andere dieren.

Wat zwerfkatten betreft, steunt de gemeente Schaarbeek kattenvoeders in de openbare ruimte. Deze activiteit is echter gereglementeerd. Wie deze dieren wil voederen, moet zich wenden tot de dienst Dierenwelzijn via mail: bienetreanimal@1030.be

De gemeente Schaarbeek verleent vervolgens een vergunning om zwerfkatten te voederen en verstrekt een officiële kaart waarop de precieze voederplaats is vermeld.