Waarschuwing, Diamantlaan

Update 03/11/2020

Een aantal bewoners wordt begeleid door de dienst slachtofferhulp (SHP) om nieuwe huisvesting op langere termijn te vinden omdat de stabiliteitstoestand van hun gebouw problematischer van aard is. Het waterlek heeft de funderingen namelijk aangetast en deze moeten worden verstevigd.

De toegang tot de wegen vóór de woningen is verboden voor alle voertuigen aangezien er ondergronds nog holtes kunnen bestaan als gevolg van de waterbeschadiging. Er zullen bodemanalyses worden uitgevoerd om de straat weer te kunnen openstellen voor het verkeer.

Naast nr. 19 vertonen de andere gebouwen in de straat geen veiligheidsrisico.

Ter herinnering: het gemeentebestuur biedt rechtsbijstand aan.

Hebt u behoefte aan psychologische ondersteuning of begeleiding voor de verschillende administratieve formaliteiten, neem dan contact op met de dienst slachtofferhulp (SHP 02/215.54.80).

 

UPDATE 19/10/2020 – Waarschuwing Diamantlaan

Dit weekend vonden er bodemstabiliseringswerkzaamheden plaats. Verdere werkzaamheden van dit type moeten nog worden gepland. Een paar gezinnen hebben toestemming gekregen om wat persoonlijke spullen op te halen. De andere gezinnen zullen rechtstreeks door de gemeentelijke diensten worden gecontacteerd om, indien mogelijk, na de controlebezoeken hetzelfde te doen.

De gemeentelijke dienstent zorgden voor gezinnen die geen onderdak konden vinden.

Alle gezinnen worden individueel opgevolgd om oplossingen te vinden voor hun situatie op korte, middellange en lange termijn.

 
 

 

Update 16/10/20 – 15u00

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in stabiliteitsproblemen van gebouwen is ter plaatse en analyseert de situatie. De gemeentelijke autoriteiten wachten op een nauwkeurig verslag. Maar het is al duidelijk dat sommige mensen dit weekend niet naar huis kunnen terugkeren.

Het gaat om 45 ontheemden.

Bus 29 die langs de straat rijdt is omgeleid. Ook het autoverkeer is onderbroken. Er wordt een omleiding voorzien.

Interventie en beveiliging van de buurt op dit moment!

Op de Diamantlaan 15-17-19-21 zijn twee gebouwen gedestabiliseerd ten gevolge van een gebroken waterleiding tijdens de nacht van 15 en 16 oktober.

Brandweerlieden ter plaatse eisten de onmiddellijke evacuatie van de gezinnen die op het terrein wonen. De politie is tussengekomen om de buurt te beveiligen.

Het Psychosociaal interventieplan is om 8 uur s’ ochtends in werking getreden.

De burgemeester en de gemeentelijke teams zijn ter plaatse om voor de gezinnen te zorgen. 45 personen zijn geëvacueerd en hebben onderdak gevonden bij familie of vrienden. Slechts drie personen hadden opvang nodig en werden ondergebracht in een gemeentelijke ruimte.

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de stabiliteitsproblemen van gebouwen is ter plaatse en analyseert de situatie.

De interventie wordt uitgevoerd met maximale inachtneming van de sanitaire covid-19 maatregelen.

 

Info voor de pers: contact Marc Weber, kabinetschef van de wnd Burgemeester Cécile Jodogne : 02/244 71 23