Werken Neptunium: Schaarbeek wil dat het vooruitgaat

Neptunium, het zwembad van de gemeente Schaarbeek, is sinds 2016 in aanbouw. Beliris, de federale bouwexpert die toeziet op bepaalde bouwwerken en restauraties in het Brusselse Gewest, neemt de renovatie, de opvolging van de werken en het grootste deel van de kosten voor zijn rekening. De gemeente beloofde iets minder dan 2 miljoen van het totale kostenplaatje te betalen. Velen van jullie vragen zich af wanneer de werken klaar zullen zijn. Een korte stand van zaken.

In de loop van het project kondigde Beliris onvoorziene werken, vertragingen en extra kosten aan die de gemeente zou moeten betalen. Het aandeel van de gemeente in de totale kosten is intussen opgelopen tot 8 miljoen euro in plaats van de oorspronkelijk geplande 1,9 miljoen euro.  Een immense financiële inspanning, die evenwel volgens het College gerechtvaardigd is aangezien deze sportinfrastructuur zo belangrijk is voor de Schaarbekenaren.

De gemeente zal de gevraagde 8 miljoen euro dus betalen, maar kan niet méér betalen om haar andere investeringen niet in het gedrang te brengen. Schaarbeek is in dit dossier al flink over de brug gekomen. De gemeente kan geen andere grote financiële inspanningen meer leveren, want anders blijven er niet genoeg middelen meer over om de rest van de gebouwen van Neptunium te renoveren met kwaliteitsvolle sportuitrustingen.

Wat zijn de eisen van Schaarbeek?

Naar aanleiding van al die vertragingen en financiële extra's heeft de gemeente een brief gestuurd naar eerste minister. Schaarbeek vraagt aan de federale regering om:

  1. De werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden.
  2. Alle bijkomende kosten voor haar rekening te nemen.
  3. Financiële middelen uit te trekken voor de renovatie van de sportzalen in de gebouwen van Neptunium.

De bedoeling van die vraag is om erop toe te zien dat de gemeente haar inwoners een kwaliteitsvolle infrastructuur kan aanbieden. We moeten namelijk rekening houden met het toenemende aantal inwoners én we moeten er bovendien voor zorgen dat onze schoolkinderen kunnen blijven leren zwemmen.